عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی عنوان کرد: در شرایط کنونی ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات برای زوج های جوان تهرانی در نظر گرفته شده است، که این رقم در مقایسه با سال های گذشته با رشد ۶۰ درصدی همگام بوده است.

ایشان در خصوص مشکلاتی که بر بازار مسکن سایه افکنده اند اظهار داشتند: بانک مرکزی موظف است بازار مسکن را به تعادل برساند و بی تردید ارتقای تسهیلات یکی از روش های موجود است با این حال عاملی که باید بدان دقت داشت این است که بخشی از رشد قیمت مسکن به دلیل تقاضا های سرمایه ای در این بازار است و عده زیادی برای این که بتوانند ارزش دارایی های خود را حفظ نمایند عموما به خرید مسکن روی می آورند. وی افزود: امید است با راهکار هایی که در نظر گرفته شده است و حمایت دولت و نظام های بانکی، قیمت مسکن روندی کاهشی را در پیش بگیرد  و به سمت ارزان شدن پیش برود. ایشان عنوان کردند: شورای پول و اعتبار اواخر سال گذشته سیاست هایی را در نظر گرفت و آن افزایش وام ساخت مسکن بود. ما در نظر داریم وام ساخت را با وام خرید جایگزین نماییم و نظرمان این است که با رشد زمان بازپرداخت وام مسکن به ۱۵ سال، شاهد شرایط بهتری در این بازار خواهیم بود و قدرت خرید مردم به نوعی افزایش می یابد.

دولت در شرایط کنونی مسکن را در کانون توجه قرار داده است و با توجه به این که تولید مسکن می تواند بسیار راه گشا باشد امید است با تمهیداتی که دولت در نظر گرفته است، ساخت و ساز واحد های مسکونی رونق گرفته و تعادل و ثبات به این بازار برگردد.

ایشان درباره تسهیلات پرداختی به زوج های جوان، عنوان کردند: در شرایط کنونی سقف تسهیلات پرداختی به متقاضیان مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان می رسد که این رقم در مقایسه با آن چه در سال های پیش پرداخت می شده است با رشد ۶۰ درصدی همگام بوده است. با توجه به این که چنین تسهیلاتی علاوه بر این که به عنوان وام ساخت در نظر گرفته می شوند، قابل تبدیل به وام خرید می باشد و آن را می توان در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار داد.

همتی در پایان صحبت هایش عنوان نمود: در سال گذشته ۱۰۳ هزار میلیارد به حوزه مسکن اختصاص داده شد که امید است تسهیلات اختصاص داده شده به این حوزه ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک ها را شامل شود.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد