در طرح اقدام ملی مقرر گردیده است که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید تولید خواهد شد و متقاضیان می توانند در راستای خرید این واحد ها اقدام نمایند که بر اساس گفته های مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، در این شهر های جدید سامانه ای که از طریق آن بتوان در راستای خرید این دست از واحد ها اقدام نمود، وجود ندارد.

عباس فرهادیه با اشاره به این که در طرح اقدام ملی قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهر های جدید ساخته شوند ضمن این که ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد نیز توسط بنیاد مسکن به مرحله ساخت خواهد رسید، عنوان نمود: در شهر های جدید قرار است تولید و احداث واحد های مسکونی به صورت مشارکتی در دستور کار قرار بگیرد. بر این اساس شرکت عمران شهر های جدید در نظر دارد با همکاری انبوه سازان و توسعه گران به احداث این تعداد واحد مسکونی مبادرت ورزد. این شرکت عمران است که زمین و پروانه های ساختمانی را ارائه می دهد و در مقابل، انبوه سازان هم فعالیت های سرمایه گذاری را پیش می برند و به ساخت واحد های مسکونی مشغول می شوند.

حدود ۷۵ درصد از واحد هایی که در قالب طرح اقدام ملی در شهر های جدید احداث خواهند شد در دستِ بخش های خصوصی است. از این رو زمانی که پیشرفت در این ساختمان ها به نوعی باشند که بتوان آن ها را فروخت و یا پیش فروش کرد انبوه سازان بی تردید در این راستا گام خواهند برداشت و این مردم هستند که می توانند برای بهره برداری از چنین واحد هایی در شهر های جدید اقدام نمایند.

وی ضرورت وجود یک سامانه که امکان ثبت نام برای متقاضیان خرید مسکن در شهر های جدید را فراهم نماید یادآور شد و اذعان نمود: در شرایط فعلی چنین سامانه ای وجود ندارد که خریداران بتوانند از طریق آن برای خرید واحد هایی که در قالب طرح اقدام ملی احداث شده اند اقدام نمایند. به نظر می رسد زمانی که واحد ها به مرحله فروش و یا پیش فروش نزدیک شوند از چنین سامانه ای رونمایی خواهد شد.

وی به واحد هایی که در طرح بازآفرینی شهری احداث خواهند شد اشاره کرد و اذعان نمود: در این طرح از میان ۱۰۰ هزار واحد، ۸۰ هزار واحد در اختیار اشخاص حقیقی قرار دارد، به واقع در بافت های فرسوده چنین افرادی دارای زمین هستند اما برآنند از امکاناتی که در اختیارشان قرار می گیرد مانند وام و تسهیلات موجود برای احیا و بازآفرینی بافت های فرسوده استفاده نمایند. از این رو در این زمینه نیازمند یک سامانه اطلاعاتی برای ثبت اطلاعات نخواهیم بود. شرکت بازآفرینی شهری قرار است به سهم خود ۲۰ هزار واحد مسکونی احداث نماید که این واحد ها به صورت کلید به کلید با زمین هایی که درون بافت های فرسوده قرار دارند معاوضه خواهند شد. به عبارتی آن که دارای واحدی فرسوده است می تواند به صورت کلید به کلید، واحد های تولید شده در این بافت را دریافت نموده و در عوض زمین خود را در اختیار شرکت بازآفرینی قرار دهد.

وی با بیان این که سامانه ای مورد نیاز است که از طریق آن بنیاد مسکن بتواند متقاضیان را شناسایی کند، اظهار نمود: زمانی که این سامانه راه اندازی شود، مردم خواهند توانست با آن ارتباط برقرار کرده و نیاز هایشان را از این طریق مرتفع سازند.

در ۱۱ امین روز از خرداد ماه سال جاری وزیر راه و شهرسازی در شهرک اندیشه حضور پیدا کرد تا رسما ساخت واحد های مسکونی در شهر های جدید را در قاب طرح ملی اقدام استارت بزند.

در قالب این طرح در شهرک اندیشه ۲۵۰۰ واحد مسکونی احداث خواهد شد که ۸۰ درصد از منابع مالی مورد نیاز آن را دولت می پردازد و ۲۰ درصد را بخش های خصوصی تهیه و تأمین می کنند.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز