معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که در نظر داریم به فعالان و انبوه سازان صنعت ساختمان وام ۹ درصدی ارائه دهیم، عنوان کرد: این عامل تولید مسکن را افزایش می دهد و چرخ ساخت و ساز واحد های مسکونی را با سرعت بیشتری به گردش در می آورد.

سید محمد پژمان این طور صحبت هایش را ادامه داد: احیای بافت های فرسوده با منافع زیادی همراه خواهد بود که می توان از این منافع در راستای خدمات زیربنایی و روبنایی استفاده به عمل آورد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با بیان این که تمهیداتی برای افزایش تولید مسکن اندیشیده شده است، عنوان کرد: در نظر داریم وام ساخت ۹ درصدی در اختیار انبوه سازان قرار دهیم که مقدماتش فراهم شده است و این تسهیلات آماده پرداخت می باشند.

وی با بیان این که نیاز است توسعه گران در راستای جذب تسهیلات ساخت مسکن اقدام نموده و گام بردارند، اظهار نمود: علاوه بر بازسازی بافت ها، لازم است برای تولیدات خرد کارگروه هایی راه اندازی گردند و در راستای عرضه چنین تولیداتی فضا های عمومی لحاظ شوند تا توانمندسازی در میان ساکنان مشاهده گردد.

  • منبع خبر : شهرخبر