بر اساس آمار هایی که در سال ۹۵ گزارش شده اند، تعداد واحد های خالی در کشور ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد می باشد و ۱۳ درصد واحد های تهران خالی هستند.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۹۵ اتفاق افتاده است، شمار خانه های خالی در کشور ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار واحد می باشد که ۴۹۰ هزار واحد آن در تهران است چیزی قریب به ۱۳ درصد. با توجه به این که ساخت و ساز واحد های مسکونی با رکود همراه است انتظار می رود بر شمار خانه های پر شده زیاد افزوده شده باشد.

در سال ۹۰، شمار واحد های مسکونی ایران ۲۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد برآورد شده بود که در سال ۹۵ این رقم رشد ۱۷ درصدی را تجربه نموده و به ۲۵ میلیون و ۴۱۲هزار واحد رسیده است. در سال ۹۰ شمار واحد های مسکونی خالی ۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده است که این رقم در سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد ارتقا یافته است به عبارتی رشد ۵۵ درصدی را پشت سر گذاشته است. اتلاف سرمایه های ساختمانی در بازه زمانی از سال ۹۰ تا ۹۲ بر اساس این آمار به راحتی مشهود است، به عبارتی بخش قابل توجهی از واحد ها را لوکس و بزرگ متراژ احداث کرده اند به طوری که متناسب با نیاز متقاضیان و مصرف کنندگان واقعی نیست. بر اساس آمار های ارائه شده، نسبت واحد های خالی به کل واحد هایی که در کشور احداث شده اند به ۱۱ درصد می رسد، به عبارتی از هر ده خانه ای که در سراسر کشور قرار دارد یک خانه خالی و فاقد سکنه است، که این وضعیت در تهران بیشتر مشهود است. در سال ۹۰ میزان خانه های خالی در تهران ۳۲۷ هزار واحد بوده است که این رقم در سال ۹۵ به ۴۹۰ هزار واحد رسیده، از این رو ۱۳ درصد از واحد های موجود در پایتخت خالی است. بر اساس استاندارد های جهانی، نسبت خانه ها و منازل خالی بایستی ۴ تا ۶ درصد از تمام خانه های شهر یا یک کشور باشد. به عبارتی نهایتا ۴ تا  درصد از واحد های مسکونی موجود در یک شهر بایستی خالی باشد، که این رقم در کشور ما جابه جا شده است تا جایی که در ایران حدود دو برابر بیش از این رقم و در تهران بالغ بر دو برابر شاهد خانه های خالی هستیم.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد