رئیس اتحادیه مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل در زنجان اظهار داشت: احتمال شکسته شدن قیمت آپارتمان ها در زنجان وجود دارد.

سید ابوالفضل طاهری با بیان این که در تابستان سال گذشته با شوک قیمتی در حوزه واحد های مسکونی مواجه شدیم، عنوان کرد: با این حال روند قیمت ها در حال حاضر به اندازه تابستان سال گذشته نیست اما باز هم رشد قیمت مسکن کاملا مشهود می باشد.

ایشان با بیان این که قیمت واحد های مسکونی کماکان بالاست عنوان کرد: با این حال عرضه مسکن چندان بالا نیست و با ضعیف بودن عرضه واحد های مسکونی در کشور مواجه هستیم. وی با بیان این که حجم خرید و فروش واحد های مسکونی در زنجان پایین است، عنوان نمود: بازار مسکن در حالت رکود قرار دارد و استقبال چندانی از معامله و خرید و فروش واحد های مسکونی به عمل نمی آید.

ایشان با بیان این که نرخ اجاره بها نیز در زنجان بالاست، اظهار نمود: این که اجاره خانه را بر اساس قیمت تمام شده مسکن و حقوق پایه لحاظ نماییم چندان کار درستی نیست چون با توجه به قیمت مصالح ساختمانی در شرایط کنونی، نرخ مسکن بی تردید برای مالک بالا خواهد بود.

طاهری با تأکید بر این نکته که عرضه واحد های مسکونی در حال حاضر از میزان تقاضا عقب افتاده است، گفت: در واقع جدی نگرفتن تولید و ساخت و ساز واحد های مسکونی در سال های اخیر سبب شده است که به زعم وجود تقاضا برای مسکن، عرضه به شدت پایین باشد عاملی که دردسر ساز شده و بخشی از رشد قیمت مسکن را مسبب شده است. از این رو لازم است تمهیداتی اندیشیده شده و راهکار هایی برای برون رفت از این شرایط در دستور کار قرار بگیرد.

وی با بیان این که در مقایسه با سی روز گذشته شاهد افت ۱۰ درصدی قیمت ها هستیم، عنوان کرد: قیمت آپارتمان در زنجان نمود پیدا کرده که این عامل ما را به شکسته شدن قیمت ها دلخوش می سازد.

وی با اشاره به این که بافت های فرسوده می توانند بر افزایش عرضه واحد های مسکونی اثرگذار باشند، افزود: این عامل سبب می شود عرضه واحد های مسکونی افزایش پیدا کرده و قیمت ها متعادل شوند. به گفته وی، این امر از ایجاد و گسترش شهرک ها نیز جلوگیری خواهد نمود.