ابلاغیه افزایش وام ساخت و خرید مسکن ایثارگران توسط معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی ارائه گردید.

مصوبه دولت با مضمون رشد تسهیلات خرید یا ساخت مسکن ایثارگران (شامل جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا) که در تاریخ ۱۹ خرداد ماه مدون گشته بود توسط اسحاق جهانگیری، در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

بر اساس سه قانون، برنامه پنج ساله ششم (ماده ۸۹ بند ت)، جامع خدمات رسانی به ایثارگران (ماده ۳ مکرر) و الحاق برخی مواد به بخشی از مقررات مالی دولت (ماده ۶۲ بند ب)، سومین ماده از آنچه در آیین نامه مربوط به تسهیلات ایثارگران بود مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شده است.

بر اساس این ماده از آئین نامه تسهیلات ایثارگران که اکنون اصلاح شده است، میزان وام مسکن ایثارگران در شهر هایی که جمعیت آن ها بالغ بر ۱ میلیون نفر برآورد شده است به ۱۳۰ میلیون تومان می رسد حال آن که این رقم در مرکز استان ها ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود و در شهر ها و روستا های دیگر به ترتیب ۸۵ میلیون تومان و ۵۰ میلیون تومان برآورد خواهد گردید.

وام خرید و ساخت مسکن ایثارگران رسما به 130 میلیون تومان ارتقا یافت

  • منبع خبر : مهر نیوز