معاون وزیر مسکن و شهرسازی با بیان این که قالب طرح اقدام ملی در نظر داریم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را احداث نماییم، افزود: ظرف دو سال آینده برنامه ساخت ۴ هزار واحد مسکونی در کشور عملیاتی و پیاده سازی خواهد شد.

علی نبیان ضمن حضور در دومین جلسه شورای مسکن استان گلستان تصریح نمود: تمام تلاشمان این است که تا انتهای سال ۹۹،، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در کشور به مرحله ساخت برسانیم و در نظر داریم تا همین سال ۴ هزار واحد را در استان گلستان پیاده سازی کرده و احداث نماییم.

ایشان با بیان این که در ۵ استان کشور شاهد پایان طرح مسکن مهر بوده ایم، عنوان نمودند: تا انتهای سال جاری پرونده مسکن مهر در همه استان ها بسته خواهد شد و همه واحد های مسکونی مهر به دست متقاضیان خواهند رسید مگر آن هایی که با مشکلات حقوقی دست به گریبان هستند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن کشور اظهار داشت: سازمان ملی زمین و مسکن در شهر هایی که جمعیت آن ها بیش از ۲۵ هزار نفر، است واحد های مسکونی مهر را تکمیل خواهد نمود و این رسالت در شهر هایی که جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر دارند بر گردن بنیاد مسکن خواهد  بود.

ایشان با بیان این که طرح اقدام ملی ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را دنبال می کند تصریح نمود: از این رقم ۲۰۰ هزار واحد در شهر های جدید ساخته خواهد شد حال آن که شرکت بازآفرینی شهری مسئول ساخت ۱۰۰ هزار مسکن است و بنیاد مسکن ساخت ۱۰۰ هزار مسکن باقی مانده را محقق خواهد ساخت. نبیان این طور ادامه داد: در راستای احداث واحد های مسکونی در نظر داریم از زمین های دولتی که در محدوده قانونی شهر ها قرار دارند بهره ببریم و در این زمینه با شرکت های خصوصی مشارکت و همکاری نماییم ضمن این که در تعدادی از استان ها مقدمات مربوطه شکل گرفته است.

ایشان با بیان این که دولت و بخش های خصوصی با هم مشارکت خواهند داشت اذعان نمود: تلاشمان این است که رونق در زمینه تولید مسکن را مشاهده کنیم و ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را عملیاتی سازیم.

  • منبع خبر : تی نیوز