آپارتمان هایی که دست کم ۱۸ سال از ساخت آن ها می گذرد و در زمره آپارتمان های پیر و سالخورده جای می گیرند، در شرایطی که بازار مسکن با رشد بی محابای قیمت همراه بوده است و بسیاری از متقاضیان قدرت خرید خود را از دست داده اند با استقبال زیادی از سوی متقاضیان همراه شده اند و سهم آن ها از کل معاملات انجام شده دائما افزایش یافته است. این واحد ها در شرایط فعلی به عنوان پرطرفدارترین واحد های مسکونی برای فروش شناخته می شوند.

بررسی های انجام شده در خصوص وضعیت بازار مسکن در خرداد ماه سال جاری حاکی از آن است که واحد هایی که دست کم ۱۸ سال از سال ساختشان می گذرد به دلیل دارا بودن قیمت مناسب، از استقبال زیادی توسط خریداران بهره مند می باشند، از این رو این واحد ها در صدر انتخاب برای متقاضیان قرار دارند و حجم بسیار بالایی از متقاضیان مصرفی مسکن به دنبال این دست از واحد ها می باشند. با توجه به این که در شرایط فعلی بسیاری از متقاضیان خود را در خرید خانه های نوساز عاجز می پندارند و توانایی مالی خرید واحد هایی با سن ساخت پایین را ندارند به واحد های سالخورده روی می آورند بلکه از این طریق بتوانند به ازای هزینه های پایین تر صاحب خانه شوند. توأمان با رشد قیمت ها و فاصله ای که میان قیمت واحد های نوساز و واحد های سالخورده اتفاق افتاده است، تمایل به خرید واحد های سالخورده نیز ارتقا پیدا کرده است. بر اساس برآورد های انجام شده در شرایط کنونی گاها مشاهده می شود که واحد هایی با ۲۰ تا ۳۰ سال عمر بنا حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ساختمان های نوساز ارزان تر فروخته می شوند.

معاملات واحد های سالخورده در تهران به چه صورت است؟

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد