از سه شنبه مورخ ۲۱ خرداد ماه سال جاری، وام ۴۰ میلیون تومانی ساخت واحد روستایی، در اختیار متقاضیان قرار گرفت که بر این اساس تمام ساکنان روستا ها و آنان که در شهر هایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر زندگی می کنند قادرند در راستای دریافت این وام برای نوسازی واحد هایشان و یا ساخت واحد های جدید اقدام نمایند. متقاضیان این دسته از تسهیلات توسط بنیاد مسکن به بانک ها معرفی خواهند گشت و برای دریافت وام ۴۰ میلیون تومانی ساخت مسکن اقدام خواهند نمود. نرخ سود تعریف شده برای این وام ساخت مسکن ۵ درصد اعلام شده است ضمن این که به صورت ساده و پلکانی می توان اقساط مربوط به آن را بازپرداخت نمود. بازه تعریف شده برای بازپرداخت اقساط ۱۲ ساله می باشد ضمن این که یک دوره سه ساله تحت عنوان دوره تنفس نیز برای دوره ساخت لحاظ شده است.

در میان تمام متقاضیانی که مایل به دریافت این نوع وام هستند، اولویت با کسانی است که دارای واحد های کم دوام هستند یا آنان که واحد هایشان در قسمت های سانحه خیز حداث گشته است، به علاوه ساکنان واحد های واقع در طرح هادی و اصلاح معابر روستایی نیز به عنوان مخاطبان اصلی این تسهیلات شناخته می شوند. آنان که واحد هایشان در برخی از طرح های روستایی همچون طرح تفکیک و واگذاری زمین روستایی بنیاد مسکن قرار گرفته و از این رو مصمم هستند واحد های جدیدی را احداث کرده و بسازند، نیز در اولویت قرار دارند. علاوه بر این، آنان که مایل به احداث ۴ واحد مسکونی روستایی هستند و یا به عنوان مجموعه سازان مسکن شناخته می شوند نیز از افرادی می باشند که در اولویت های بعدی قرار می گیرند. چنانچه مجرد هستید و مایلید وام ساخت واحد های روستایی را اخذ نمایید بایستی ۲۵ ساله بوده یا سنتان بیشتر از این باشد، یا این که بر اساس تأییدیه شورای محل، سرپرستی یک خانواده را بر عهده داشته باشید، در این صورت موفق به دریافت وام ساخت مسکن روستایی خواهید شد.

از جمله وثایقی که با در دست داشتن آن ها می توان برای دریافت وام ساخت مسکن روستایی اقدام کرد، سند مالکیت زمینی است که در دست احداث قرار دارد، به همراه اموال غیرمنقولی که بتوان آن ها را گرو گذاشت و سفته زنجیره ای سه نفره از جمله وثیقه های موجود قابل استناد می باشند. ۱۲۰ درصد اصل تسهیلات اعطا شده به همراه سود دوران مشارکت و دوران بازپرداخت سفته دریافت خواهد گردید. اگر زمینی که برای احداث مسکن در دست قرار دارد فاقد یک سند رسمی باشد، با دریافت وثیقه مازاد، این نوع تسهیلات در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت. در ۵ مرحله  تسهیلات مسکن پرداخت می شود، نهایتا دو ماه پس از تنظیم قرارداد، کار به صورت قانونی می تواند شروع شود مرحله نخست تسهیلات اجرایی گردد. چنانچه به هر علتی قرارداد فسخ گردد متقاضی نمی تواند زودتر از یک سال در راستای دریافت مجدد این وام اقدام نماید.

  • منبع خبر : دنیای اقتصاد