محمد جواد فدائی به عنوان استاندار کرمان، با اشاره به این که در راستای آبادانی کرمان از حضور و فعالیت بخش های خصوصی دعوت به عمل می آوریم عنوان کرد: تمام تلاش ما این است که ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به داخل استان را تسهیل نماییم و از حضور بخش های خصوصی برای مشارکت در آبادانی کرمان همه جوره حمایت خواهیم کرد.

ایشان با بیان این که بخش های دولتی در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت هایی دست به گریبان می باشد، عنوان نمودند: بهترین راه برای توسعه مشارکت بخش های خصوصی است و ما از حضور بخش های خصوصی همه جوره حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان این که طرح های توسعه ای تنها به حوزه مسکن منتهی نمی شود و در بخش هایی چون گردشگری، پتروشیمی و غیره هم می توان از این طرح ها استفاده کرد اظهار داشت: تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا پای بخش های خصوصی را در تمام این حوزه ها به میان باز کنیم.

وی با بیان این که به دنبال راه هایی برای جذب سرمایه گذار ها و ارتباط نزدیک تر با فعالان اقتصادی هستیم، عنوان کرد: دفتر پیگیری امور اقتصاد مقاومتی، همه موارد مربوط به جذب سرمایه گذار را پیگیری و دنبال می کند.

به گفته این مقام مسئول، چنین پیگیری ها و ارتباطاتی به شناسایی قوی تر سرمایه گذاران داخلی و خارجی منتهی می گردد.

به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از توسعه کرمان ضمن تشکر از برنامه ها و راهکار هایی که فدائی تاکنون در دستور کار قرار داده است، اذعان نمود: فدائی از معدود کسانی است که از سرمایه گذاران دعوت به عمل می آورد و همه جوره با انجمن حمایت از توسعه کرمان، مشارکت و همکاری به عمل می آورد. ایشان این طور صحبت هایشان را ادامه دادند: در جلسات آتی در خصوص راهکار های مؤثر در توسعه بهتر کرمان هم اندیشی خواهیم کرد و به تبادل نقطه نظراتمان خواهیم پرداخت.

  • منبع خبر : تی نیوز