سید محمد پژمان به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که برای ساخت واحد های مسکونی در بافت های فرسوده، تسهیلات ارزان قیمت به مبلغ ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است عنوان کرد: واجدین شرایط می توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام نمایند.

ایشان با بیان این که درگاه الکترونیکی توسط شرکت بازآفرینی شهری راه اندازی شده است، از قرارداد عاملیت منعقد شده با بانک مسکن سخن به میان آوردند و تصریح نمودند: این تسهیلات برای ساخت واحد های ارزان در بافت های فرسوده در نظر گرفته شده است.

به گفته این مقام مسئول بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و تصمیمات اتخاذ گردیده سقف تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده با افزایش همراه شده است، که سقف آن در شهر های بزرگ و دیگر شهر ها به ترتیب ۵۰ میلیون و ۴۰ میلیون تومان می باشد.

ایشان با بیان این که نرخ سود در نظر گرفته برای این نوع تسهیلات افت پیدا کرده است، ابراز نمود: نرخ سود برای این تسهیلات در دوران مشارکت مدنی در بافت های فرسوده ۵۰ درصد می باشد، که در سال ۹۸ بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۹ درصد عنوان شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که با تمام شعب استان ها برای واگذاری و پرداخت این تسهیلات، در استان های مختلف هماهنگی های لازم به عمل آمده است، عنوان کرد: به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ثبت نام این وام انجام می شود که لازمه آن مراجعه به سایت http://facility.udrc.ir ضمن این که از طریق مراجعه به سایت بازآفرینی شهری به آدرس udrc.ir هم می توانید فرم های مربوطه را تکمیل و پس از بارگذاری کردن مدارک مورد نیاز، ثبت نام خود را به مرحله آخر برسانید.

اگر واحد های مسکونی به دست سازندگان حرفه ای ساخته شود و در پروژه های تجمیعی، سقف این تسهیلات بر اساس آنچه در جدول های زیر آمده است رشد پیدا خواهد کرد.

تسهیلات برای ودیعه مسکن موقت هم در نظر گرفته شده است که ارزش و نرخ سود در نظر گرفته شده برای آن بر اساس جدول زیر خواهد بود.

برای وام 50 میلیون تومانی مسکن می توانید ثبت نام کنید

برای وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن می توانید ثبت نام کنید

  • منبع خبر : برترین ها