عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور، ضمن اشاره به این که بخشی از رشد قیمت مسکن طی ماه های اخیر به دلیل فعالیت های کاذب و بازارسازی تعدادی از افراد بوده است، اظهار داشت: تاکنون قوه قضائیه با ۱۰ مورد از این سایت ها بخورد جدی داشته است.

این مقام مسئول ضمن حضور در حاشیه بیست و ششمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ضمن تأکید بر این نکته که قیمت ها را باید کاهش داد، عنوان کرد: از فاکتور هایی که بر قیمت مسکن اثرگذار است و رشد قیمت مسکن را به همراه داشته است، نوسان قیمت ارز می باشد، با این حال به زعم این که ده روزی است قیمت ارز افت پیدا کرده اما قیمت مسکن کماکان بالاست در صورتی که انتظار می رود با پایین آمدن قیمت ارز، قیمت بازار های وابسته به آن هم افت یابد.

وی با بیان این که دستگاه ها در حال تلاش برای افت قیمت ها هستند، تصریح نمود: دستگاه ها تلاش می کنند تا قیمت کالا ها را بر ریل نزولی سوار کنند.

ایشان با تأکید بر این نکته که در حوزه مسکن شاهد رشد قیمت بوده ایم که بخشی از این افزایش قیمت نتیجه بازارسازی و فعالیت های سوداگرانه تعدادی از افراد است، عنوان نمودند: دستگاه قضائیه تاکنون با ده سایت که روندی غیرقانونی داشتند و بر رشد قیمت مسکن دامن می زدند برخورد جدی داشته و توانسته است بدین سان کنترل قیمت مسکن را تا حدودی به دست بگیرد.

ایشان از مدیریت فضا هایی که قیمت ارز و سکه و مسکن را اطلاع رسانی می کنند سخن به میان آورند و ضمن این که از این مسئله ابراز خوشحالی کردند، اذعان نمودند: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است هر هفته قیمت مربوط به ۶۴ کالای اساسی را زیر ذره بین ببرد و نتیجه آن را به اطلاع ستاد برساند.

ایشان عنوان کردند: بر اساس گزارش های منتشر شده از سوی این وزارتخانه، قیمت های اعلام شده درباره نیمی از این ۶۴ کالا با نزول ۵ تا ۱۰ درصدی همراه بوده اند، از میان در میان ۴۰ درصد کالا ها ثبات قیمت مشاهده شده و ۱۰ درصد از کالا ها نیز مشمول رشد قیمت شده اند.

ایشان با بیان این که ستاد تنظیم بازار در نظر دارد قیمت برخی از محصولات لبنی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد، اظهار کردند: بر اساس آن چه در این جلسه مقرر گردید، این رشد قیمت کنترل و مدیریت خواهد شد تا شاهد جهش کاذب قیمت بر دیگر کالا های مرتبط و بدون مجوز نباشیم.

  • منبع خبر : برنا نیوز