سهرابی به عنوان مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با بیان این که در هیچ کدام از روستا ها شاهد حضور کارتن خواب ها نیستیم، عنوان کرد: چنانچه موردی مشاهده گردد بنیاد مسکن به آن ها خانه خواهد داد.

وی با بیان این که به طور میانگین ۴۱ درصد از واحد های روستایی موجود در کشور مقاوم سازی شده اند، عنوان نمود: از میان ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی که در کشور قرار دارند، بر اساس آمار هایی که در سال ۹۵ اعلام شده است، یک میلیون و ۶۷۰ هزار مسکن مورد بهسازی قرار گرفته اند و پس از این که مراحل پایانی کار تمام شد در اختیار متقاضیان قرار خواهند گرفت.

حمیدرضا سهرابی این طور صحبت هایش را ادامه داد: از میان ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی موجود در کشور، تعداد واحد هایی که مورد مقاوم سازی قرار گرفته اند به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد می رسد. بر اساس آمار های مربوط به سال ۸۴ که طرح بهسازی واحد های روستایی مطرح گردید و این طرح برجسته شد، تنها ۷ درصد واحد ها مورد مقاوم سازی قرار گرفته بودند که در شرایط فعلی این رقم به ۴۱ درصد ارتقا پیدا کرده است.

ایشان با بیان این که مقاوم سازی واحد های روستایی فرسوده در تعدادی از استان های کشور همچون خراسان رضوی و آذربایجان غربی بسیار اندک است، عنوان کردند: بهتر است تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده و اقداماتی در دستور کار قرار بگیرد.

ایشان با بیان این که شمار واحد های روستایی فرسوده که نیازمند مقاوم سازی هستند به ۳ میلیون واحد می رسد، گفت: بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تا سال ۱۴۰۵، ۷۵درصد از این واحد ها مورد مقاوم سازی قرار خواهند گرفت.

ایشان با بیان این که در برخی از مناطق بازسازی این واحد ها نادیده گرفته می شود و بر ریل نزولی قرار گرفته اذعان نمود: با توجه به این که در شرایط کنونی برخی از ساکنان روستا حتی برای معیشت خود هم با مشکل همراهند و با توجه به خشکسالی های اخیر با مشکلات مالی زیادی دست به یقه هستند که همین عوامل تمایل آن ها برای بهسازی و مقاوم سازی واحد های مسکونی را به شدت کاهش می دهد.

در سال های ۹۴ و ۹۵ بر تعداد وحد های فرسوده مقاوم سازی کاسته شده است ضمن این که در دو سه سال اخیر تعداد واحد هایی که بازسازی شده اند از ۲۰۰ هزار واحد کمتر بوده است، به طوری که بر اساس آمار های منتشر شده در سال ۹۵، از میان ۲۰۰ هزار واحد تنها ۱۶۵ هزار واحد مسکونی روستایی به بانک ها ابلاغ گردیدند و تنها ۱۱۵ هزار مورد به عقد قرارداد رسید. به زعم این که حجم واحد های فرسوده بازسازی شده در برخی از استان ها مانند کرمان ۶۰ درصد گزارش شده است این رقم در گروهی از استان ها مانند کرمانشاه تنها ۲۶ درصد بوده است که نشان از کم کاری برخی از استان ها دارد.در سال ۹۶، وامی که برای این امر در اختیار متقاضیان قرار می گرفت به ۲۵ میلیون تومان ارتقا یافت اما حتی در این شرایط هم ۸۰ هزار واحد به بانک ها ابلاغ گردیدند که از این میان، ۱۷ هزار واحد به عقد قرارداد منتهی گشتند.

ایشان با بیان این که در سال های گذشته روستاییان با قدرت مالی بیشتری از بازسازی و بهسازی واحد های مسکونی استقبال نموده اند، عنوان کردند: با این حال با توجه به این که مهاجرت از روستا ها سبب شده است تنها افراد سالخورده در روستا باقی بمانند، این عامل تمایل به بهسازی واحد های روستایی را به نوعی کاهش داده است. وی با بیان این که بسیاری از افرادی که در پی شغل مناسب راهی شهر ها شده بودند به دلیل این که نتوانستند در این زمینه گام بردارند مجددا به روستا ها برگشته اند، عنوان کرد: بنیاد مسکن به روستاییانی که مایلند به روستا های خود برگردند وام های ارزان قیمت و یا بلاعوض می پردازد.

ایشان با اشاره به این که در روستا ها کارتن خوابی وجود ندارد، عنوان کرد چنانچه کارتن خوابی مشاهده شود، بنیاد مسکن واحد های مسکونی در اختیار آن ها قرار خواهد داد.

وی با بیان این که بر اساس برآورد هایی که در سال ۹۴ به عمل آمده است تعداد واحد های روستایی که نیمه کاره رها شده اند به ۶۷ هزار واحد می رسد، اذعان نمود: این واحد ها متعلق به افرادی می باشد که وام مسکن و تسهیلات مورد نظر خود را دریافت نموده اند اما مقاوم سازی واحد ها را نیمه کاره رها کرده اند.

به گفته این مقام مسئول تعداد واحد های مسکونی روستایی موجود در کشور در حال حاضر به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد می رسد که تعداد خانوار های روستایی بر اساس آمار ها از ۶ میلیون و ۵۵ هزار خانوار می گذرد از این رو مابه التفاوت این ارقام همان خانوار هایی هستند که نیازمند واحد های  روستایی هستند.

به گفته این مقام مسئول، بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، در سال ۱۴۰۵، تعداد خانوار های جدید ۱۴۰۵ واحد خواهد بود.

  • منبع خبر : تی نیوز