مقام مسئول شرکت عمران شهر جدید پردیس، عنوان کرد: امکان ثبت نام جدید برای واحد های مسکونی مهر موجود در شهرک پردیس وجود ندارد.

علی اصغر جاودان فر، این طور صحبت هایش را ادامه داد: در حوزه واحد های مسکونی مهر پردیس امکان هیچ ثبت نام جدیدی وجود نخواهد داشت، و منتظر این هستیم که وزارت راه چه راهکار ها و سیاست های جدیدی را اتخاذ نموده است، که اگر به مرحله اجرا برسد اطلاع رسانی های لازم را در این خصوص انجام خواهیم داد.

به گفته این مقام مسئول، شرکت عمران شهر جدید بر روی پروژه های نیمه تمام متمرکز شده است و به دنبال تکمیل و افتتاح این دست از واحد های مسکونی می باشد.

ایشان با بیان این که طرح مسکن مهر در پردیس با در بر داشتن ۸۲ هزار واحد مسکونی به عنوان بزرگ ترین پروژه های موجود شناخته می شود، عنوان کردند: ثبت نام برای این واحد ها در سال ۹۲ به ایستگاه پایانی رسیده است. پس از آن تاریخ وزارت راه و شهرسازی شرایط جدیدی را برای ثبت نام جدید واحد های این شهرک اعلام ننموده است.

در هفته های اخیر شایعاتی به گوش رسیدند مبنی بر این که در شهر  جدید پردیس امکان ثبت نام جدید برای واحد های مسکونی مهر وجود دارد که این خبر از طریق مقام مسئول شرکت عمران شهر جدید پردیس تکذیب گردید.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز