بر اساس آمار های ارائه شده، واحد های روستایی که برای حمایت از زلزله زدگان شهرستن سرپل ذهاب در دست احداث قرار گرفته بودند، با پیشرفت ۹۰ درصدی همراه شده اند، و در آینده نزدیک شاهد اتمام عملیات ساختشان و تحویل آن ها به متقاضیان خواهیم بود.

دکتر رضوان مدنی به عنوان مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه، به شهرستان سرپل ذهاب سفر کردند تا از وضعیت ساختمان و مسکن مددجویان زلزله زده آگاه شوند. از جمله کسانی که وی را در این بازدید همراهی کردند می شود به معاون مشارکت های مردمی، اشتغال و مسکن و همچنین رئیس بهزیستی شهرستان و کارشناس مسئول مسکن استان اشاره نمود. از جمله مواردی که در این بازدید مورد بررسی قرار گرفت و از نظر گذرانده شد، میزان پیشرفت فیزیکی این واحد های مسکونی بودند همان طور که دکتر رضوان مدنی در این خصوص اظهار داشت: از هزار و ۱۴۵ واحدی که قرار بوده در شهرستان سرپل ذهاب در اختیار افراد قرار بگیرد، تا کنون ۷۰۰ مورد آن تکمیل شده و در اختیار متقاضیان و واجدین شرایط قرار گرفته است. مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه افزود: از این میان ۶۵۰ مسکن مربوط به مناطق روستایی می باشد، که ۶۰۰ مورد از آن به نقطه پایان رسیده است و در اختیار مددجویان قرار گرفته است، ضمن این که پیشرفت فیزیکی برآورد شده برای واحد های باقی مانده ۹۰ درصد بوده است که به زودی آن ها نیز تکمیل شده و در اختیار واجدین شرایط قرار خواهند گرفت. در این میان ساختمان هایی که در مناطق شهری برای مددجویان زلزله زده احداث گردیده است با رشد ۸۰ درصدی همراه بوده اند و بهره برداری از آن ها در مراحل انتهایی قرار دارد.

  • منبع خبر : برنا نیوز