محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با بیان این که مهم ترین اولویت وزارت راه و شهرسازی خانه دار کردن مستأجران است، عنوان کرد: تولید واحد های مسکونی را در مرکز توجه قرار داده ایم و در نظر داریم که ساخت مسکن را در حجم های بیشتری در کشور انجام دهیم تا از این طریق همه مستأجران صاحب خانه و واحد مسکونی شوند.

وی با بیان این که دولت تا به حال وارد بازار اجاره نشده است و در این حیطه دخالتی نکرده، اظهار نمود: اگر دولت خواهان دخالت در بازار مسکن باشد مشخص نخواهد بود که مداخلات دولت در این زمینه چقدر می تواند مثمرثمر و مثبت باشد.

وی با تأکید بر این نکته که وزارت راه در نظر دارد ساخت مسکن را افزایش داده و مسکن را برای اقشار متوسط به پایین جامعه رونق دهد، اظهار کرد: امید است با افزایش عرضه واحد های مسکونی افراد به جای این که به اجاره خانه بپردازند، صاحب خانه شوند.

وی با بیان این که مسکن این روز ها با شرایط بحرانی همراه است عنوان کرد: انتظار می رود موجران با مستأجر ها مدارا کنند و اجازه دهند مستأجران در این شرایط با رضایت در واحد ها ساکن شوند.

  • منبع خبر : تی نیوز