برای اجاره واحدی در فاطمی محله گل لازم است ۳ میلیون تومان به صورت ماهانه پرداخت شود و ۱۵۵ میلیون تومان ودیعه گذاشته شود لازم به توضیح است که این واحد ۹۹ متر می باشد.

فهرست برخی از آپارتمان های موجود در تهران و قیمتی که برای اجاره و رهن آن ها اعلام شده است در ادامه آمده. قیمت های اعلام شده بر حسب تومان می باشند ضمن این که مساحت ها بر حسب متر مربع می باشد. قیمت ها تقریبی است چرا که بر اساس ویژگی های مختلف ملک، قیمت در نظر گرفته شده برای آن، قیمت نهایی متفاوت خواهد بود.

رهن آپارتمانی در زرتشت تهران با پرداخت مبلغ 400 میلیون تومانی

رهن آپارتمانی در زرتشت تهران با پرداخت مبلغ ۴۰۰ میلیون تومانی

  • منبع خبر : تی نیوز