معاون وزیر راه و شهرسازی اذعان نمود: قریب به ۹۰ درصد از سرمایه گذاری هایی که در بخش مسکن اتفاق می افتد مربوط به بخش ها و شرکت های خصوصی است، اما سازندگان و همین شرکت های خصوصی ۶ مانع بزرگ را بر سر راه خود دارند که آن ها را برای ساخت مسکن با مشکل و محدودیت مواجه می سازد.

مناسب ترین راهی که می تواند بر قیمت مسکن اثرگذار باشد و تولید مسکن را افزایش دهد، فعالیت بخش ها و شرکت های خصوصی است. اما چنین اقدامی توسط بخش خصوصی در حال حاضر با مشکلاتی گلاویز می شود که گاها سبب می شود تحقق برنامه ریزی های به عمل آمده برای ساخت مسکن در سال را با محدودیت همراه سازد. بر اساس آمار های ارائه شده تعداد واحد های مسکونی که به طور سالانه ساخته می شود و در اختیار  متقاضیان قرار می گیرد در حال حاضر مابین ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است و بررسی ها نشان می دهد این اقدامات دولت به هیچ وجو همسو با نیاز بازار نیست و نمی تواند نیاز جامعه را پاسخگو باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اذعان نمود: انتظار می رود بودجه ای که سالانه به بخش مسکن اختصاص داده می شود مابین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که ده برابر این رقم نیاز های بخش های خصوصی را مرتفع و تأمین می سازد هرچند سازندگان هم می توانند بخش قابل قبولی از این هزینه را تأمین نمایند اما منوط به این که موانعی که در این مسیر قرار دارد از میان برداشته شود.

به گفته انبوه سازان آن چه سبب شده است شرایط کاری و ساخت واحد های مسکونی برای انبوه سازان این چنین سخت باشد مواردی از قبل نوسانات و التهابات بازار ارز، است به علاوه فاکتور هایی مانند عدم وجود یک چشم انداز روشن برای اقتصاد کلان، عدم برآورد درست عایدی سرمایه، ایراد های مربوط به قانون پیش فروش، بیمه کارگران ساختمان، مالیات و عوارض بر این امر اثرگذارند.

بخش خصوصی از ساخت و ساز واحد های مسکونی ناامید شده است

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا سال ۱۴۰۰ شاهد ساخت ۹۰۰ هزار واحد مسکونی هستیم که محمد اسلامی این امر را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است اما بدیهی است نیل به این هدف و ساخت این تعداد واحد مسکونی بدون پای کار آمدن بخش خصوصی محقق نخواهد شد و به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. دبیر کانون انبوه سازان عنوان می کند عده زیادی از سازندگان و بخش های خصوصی در حال ترک بازار مسکن هستند و از ساخت و ساز به کلی فاصله گرفته اند. فرشید پور حاجت ضمن تأکید بر این نکته که ارزش پول ملی به یک سوم تقلیل یافته است، اذعان نمود: ای فاکتور سبب شده است شاهد افت نقدینگی و کاهش نقدینگی سازندگان به یک سوم باشد، علاوه بر این کاهش تمایل متقاضیان به خرید واحد های مسکونی و افت قدرت خرید آنان، رغبتی برای سازندگان باقی نمی گذارد که واحد های مسکونی تولید و احداث نمایند.

کسری مسکن در حال حاضر ۴ میلیون واحد است

رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: بر اساس برآورد هایی که رسما از سوی نهاد های مرتبط کشور منتشر شده است، در حال حاضر کشور با کسری ۴ میلیون واحدی در حوزه مسکن دست به گریبان است. محمدرضا رضایی کوچی با بیان این که تا سال ها پیش، تعداد واحد هایی که سالانه در کشور ساخته می شد به ۸۰۰ هزار واحد می رسید که این رقم طی سال های اخیر به ۳۰۰ هزار واحد تقلیل یافته است که سبب شده در حوزه کسری مسکن با رقم قابل توجهی مواجه باشیم. به گفته این مقام مسئول، رشد قیمت ها نتیجه این امر است.

۹۰ درصد منابع توسط بخش های خصوصی تأمین می شوند

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان این که لازم است سیاست های درست در مسیر تولید واحد های مسکونی اتخاذ گردد، افزود: بهترین کار این است که ساخت واحد های ۴۰ تا ۸۰ متری در دستور کار قرار بگیرد. حسینی با اشاره به این نکته که ۹۰ درصد از منابع توسط بخش های خصوصی تأمین می گردد، اظهار نمود: چنانچه بتوانیم این حوزه را تقویت نماییم آن گاه بستر مناسب را برای افزایش تولید و ساخت و ساز مسکن، فراهم نموده ایم. وی افزود: خوشبختانه مشوق های مناسب و مطلوبی برای بخش های خصوصی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به این نکته که تصمیماتی اتخاذ گردید مبنی بر این که سهم تسهیلات را از ۸ درصد به ۲۰ درصد ارتقا بخشند، افزود: برای این که بتوانیم اهداف خود را محقق سازیم و ۴۰۰ هزار مسکن در کشور بسازیم تلاشمان این است که وابستگی مان را از شبکه های بانکی کاهش داده و بیشترین قسمت منابع مالی را از طریق مشارکت تأمین نماییم.

وی اظهار داشت: ۹۵۰۰ میلیارد تومان به اتمام و تکمیل واحد های مسکونی مهر اختصاص داده شده است ضمن این که میزان بازگشت سرمایه بانک مسکن که مورد بررسی قرار گرفته است ۵ هزار میلیارد تومان برآورد گردیده با این حال چنین منابعی کماکان بر کاغذند و هنوز تأمین نشده اند.

بر اساس گفته های این مقام مسئول، سالانه ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان باید به عنوان منابع مالی برای تولید مسکن در نظر گرفته شود.

  • منبع خبر : شهرخبر