به گفته حسینی، ادارات کل راه و شهرسازی، اراضی موجود و قابل استفاده برای تولید مسکن و پیشبرد طرح اقدام ملی را بررسی می کند و آن را به اطلاع ستاد می رساند.

مازیار حسینی به عنوان معاون امور مسکن و ساختمان، با بیان این که تأمین منابع مالی پروژه طرح اقدام ملی بسیار مهم قلمداد می شود، عنوان نمود: مسئله مورد تأکید این است که باید زیرساخت های مالی و منابع مالی این طرح را تأمین نمود و سپس در راستای اجرای آن گام برداشت.

ایشان با بیان این که تنها در صورتی می توان طرح اقدام ملی را به خوبی پایه گذاری و اجرا کرد که منابع مالی آن تأمین شده باشد و برنامه ریزی های درست برای اجرایش به عمل آمده باشد، عنوان نمودند: در دهمین جلسه برگزار شده توسط شورای عالی، گزارشی ارائه گردید که برنامه ریزی های صورت گرفته برای تأمین منابع مالی این پروژه را زیر ذره بین می برد و مورد بررسی قرار می داد. در این گزارش، اقدامات انجام شده در خصوص بازار تعهدی مصالح نیز مورد بررسی واقع گردید و به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

وی با تأکید بر این نکته که باید قابلیت ها و ظرفیت های ماده ۶ از قانون ساماندهی عرضه و تولید واحد های مسکونی، به دقت مورد توجه قرار بگیرد و نباید از آن مغفول ماند، اذعان نمود: بر اساس این ماده از قانون مزبور، لازم است سازمان ها و نهاد های دولتی به تأمین اراضی و زمین های دولتی بپردازند تا ساخت واحد های مسکونی با قیمت های ارزان و مناسبی محقق گردد. ادارات کل راه و شهرسازی مسئول این کار هستند که اراضی و زمین ها را شناسایی نموده و آن ها را در اختیار سازندگان و تولید کنندگان واحد های مسکونی برای تحقق پروژه اقدام ملی قرار دهند.

ایشان با بیان این که اجرای این ماده از قانون تولید و عرضه واحد های مسکونی از مهم ترین مواردی است که ریاست جمهوری همواره بر آن تأکید دارد، عنوان کردند: سازمان ملی زمین و مسکن متولی اجرای این امر می باشد تا بیانات ریاست جمهوری عینا رعایت گردیده و نیل به اهداف از قبل تعیین شده به بهترین نحو عملیاتی گردد. اولویت در اقدام مزبور با کارکنان سازمان هایی است که به معرفی زمین و اراضی می پردازند.

بر اساس گزارش های منتشر شده در ماده ۶ این قانون این طور عنوان شده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است به مطالعه و مکان یابی اراضی و زمین های مورد نیاز برای ساخت و ساز هایی بپردازد که در راستای پیاده سازی طرح های توسعه شهری است، طرح هایی به شکل متصل با اولویت توسعه درونی، متصل با ساخت با ساخت شهر های جدید، شهرک ها، مجتمع های مسکونی و در عین حال توسعه و بسط سکونتگاه های موجود در سرزمین که روابط و ضوابط شهرسازی در بطن آن نهفته شده و رعایت گردیده باشد.

هم وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هایی که دولتی خطاب می شوند و سرمایه و سهام آن ها در دستان دولت است، لازم است اراضی خود را به صورت رایگان در اختیار سازندگان واحد های مسکونی برای تحقق طرح اقدام ملی قرار دهند. این وزارتخانه ها بایستی زمین هایی که در چارچوب مکان یابی این موضوع واقع هستند به جز مناطق چهارگانه ای که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول نگهداری و حفاظت از آن است، را در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند.

  • منبع خبر : شهرخبر