میزان تسهیلات خرید مسکن که توسط بانک مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است به ۱۷ هزار و ۳۴۴ فقره می رسد، که ارزشی معادل ۹۳۳ میلیارد و ۸۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای آن به ثبت رسیده است.

بر اساس گزارشی که عملکرد بانک مسکن در دو ماه ابتدایی سال جاری را نمایش می دهد، در دو ماه فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مسکن با ارائه وام ها و تسهیلات مناسب در زمینه های ساخت، تعمیر و خرید واحد های مسکونی، توانسته است نقش پررنگی در بازار مسکن داشته و در حمایت از سازندگان و خریداران واحد های مسکونی نقش پررنگی ایفا نماید.

بر اساس آمار ها و گزارشاتی که در این راستا منتشر شده اند، این ماه در دو ماه ابتدایی سال جاری در سه حوزه، ساخت، خرید و تعمیر واحد های مسکونی ۱۷هزار و ۳۴۴ فقره وام را به متقاضیان واگذار نموده است که ارزش ثبت شده برای آن معادل ۹۳۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد.

بررسی ها نشان می دهد میزان تسهیلات پرداخت شده در این دو ماه از سال در مقایسه با همین برهه زمانی در سال گذشته، از نظر ارزشی با رشد ۳٫۹ درصدی همراه بوده است که نقطه قوتی در کارنامه این بانک به حساب می آید.

بررسی ها حاکی از آن است که حجم تسهیلاتی که در اختیار متقاضیان قرار گرفته روندی نزولی داشته و با افت ۳٫۶ درصد همراه بوده است. با توجه به این که در دو ماه گذشته حجم معاملات انجام شده در حوزه مسکن با روندی نزولی دست به گریبان بوده است افت حجم تسهیلات مسکن قابل توجیه است.

تقاضای مؤثر در بازار مسکن بر ریل نزول قرار دارد

آمار هایی که تغییر و تحولات مسکن را نشان می دهند، حاکی از آن هستند که توأمان با رشد قیمت واحد های مسکونی که افت قدرت خرید متقاضیان را به همراه داشته است سبب شده حجم معاملات مسکن به میزان قابل توجهی افت را تجربه نماید، که این افت حجم معاملات نه تنها در کلانشهر ها که در دیگر شهرستان ها نیز مشهود است تا جایی که نشانه هایی از خروج بازار مسکن از دوره رکودش را می توان به عینه شاهد بود.

بر اساس آمار هایی که وضعیت بازار  مسکن را در دو ماه فروردین و اردیبهشت نشان می دهد، حجم معاملات مسکن در پایتخت و شهرستان ها با افت ۲۰ درصدی و ۱۰ درصدی دست به گریبان بوده است که بر بحرانی بودن شرایط دلالت دارد. درحالی که افت معاملات چنین ارقامی گزارش شده است، حجم وام های اعطایی به متقاضیان تنها ۳ درصد کمتر گزارش شده که باز هم توجیه پذیر و رضایت بخش به نظر می رسد. این امر حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از بازماندگان بازار مسکن موفق به خرید واحد های مسکونی از طریق دریافت وام و تسهیلات مسکن شده اند. از این رو می توان تسهیلات مسکن را به عنوان راه نجاتی دانست که به افراد در خانه دار شدنشان کمک نموده است.

ارزش وام ساخت مسکن ۱۷ درصد وام خرید بوده است

در حوزه ساخت نیز بانک عامل مسکن دارای کارنامه درخشانی بوده است تا جایی که یک هزار و ۴۴۶ مورد که ارزش ۱۷۷ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی برای آن به ثبت رسیده است، به عنوان وام ساخت مسکن در اختیار متقاضیان و واجدین شرایط قرار گرفته است.

وام جعاله به ارزش ۲۱۴ میلیارد تومان

در این بازه دو ماهه، بانک مسکن موفق به پرداخت ۱۲ هزار و ۴۹۴ فقره وام جعاله مسکن شده است که ارزش آن معادل ۲۱۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان گزارش شده است.

  • منبع خبر : مشرق نیوز