به زعم این که دفتر اسکان بشر در سازمان بین الملل، تولید واحد های مسکونی مهر را از بهترین و مهم ترین تجربه ها می داند، آخوندی باز هم همچون همیشه مسکن مهر را پروژه ای مزخرف خطاب می کند که معتقد است اثرات مثبتی به همراه نداشته است. سازمان بین الملل بر این باور است پروژه مسکن مهر پروژه بزرگ و حائزاهمیتی بوده است که تجربه های خاص و قابل انتقال به مجامع بین الملل را به همراه داشته است.

آبان ماه سال ۹۵ بود که عباس آخوندی، وزیر سابق وزارت راه و شهرسازی ضمن حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، وقتی از وی پرسیده شد که چرا به عنوان فردی فرهیخته همواره پروژه مسکن مهر را با الفاظ نادرست همچون مزخرف خاب قرار می دهد، گفت: استارت چنین طرح پر هزینه ای آن هم بدون هیچ نقشه ای که توانسته به گرفتاری میلیون ها نفر منتهی گردد نباید مزخرف خطاب شود؟

وی با بیان این که مسکن مهر، طرحی است که تنها اتلاف منابع را به ارمغان آورده است و به مشکلات مهندسی عدید دامن زده است، عنوان نمود: واژه ای چون مزخرف ضعیف ترین و کمترین واژه ای است که درخصوص این طرح می توان به کار برد. به عقیده آخوندی مسکن مهر نمونه ای بارز از شلختگی ها و بی برنامگی هاست که مزخرف بودن بس برازنده این پروژه به ظاهر عظیم است.

تا پیش از مرداد ماه سال ۹۲، شدت انتقاد های آخوندی از مسکن مهر آنقدر ها تند و تیز نبود، این درحالی است که از اواخر مرداد ماه همان سال، آخوندی با الفاظ و کلمات جدیدی این پروژه را خطاب قرار داد و همواره نقد های تند به این پروژه وارد نمود. اظهارات منفی آخوندی از پروژه مسکن مهر تمامی نداشت و از سال ۹۲ تا زمانی که استعفای این وزیر به تأیید رسید همواره شاهد استفاده از بدترین واژه ها در توصیف این طرح توسط عباس آخوندی بودیم.

از مهر ماه سال ۹۷ با استعفای آخوندی و روی کار آمدن محمد اسلامی نه تنها خطاب کردن مسکن مهر با الفاظ ناشایست به پایان رسید که اسلامی تکمیل واحد های باقی مانده مسکن مهر با سرعتی بالا و روندی مطلوب را در دستور کارش قرار داده و همواره به این مهم مبادرت ورزید.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دفتر اسکان بشر در سازمان ملل ضمن اشاره به این که ساخت واحد های مسکونی مهر با تجربیات جدید و غیرقابل اغماضی همراه بوده است، اظهار نمود: بر اساس اعلامات این دستگاه، تجربیاتی که در خلال احداث پروژه مسکن مهر حاصل شده است قابلیت انتقال به مجامع بین الملل را دارا می باشد.

تا ۸ ماه پیش، با حضور عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی نه تنها تکمیل واحد های مسکونی مهر از نظر دور ماند که حتی یک واحد از این پروژه بزرگ هم به مرحله افتتاح نرسید. با این حال با حصول تأییدیه بین المللی توسط این طرح ثابت می شود ارزش های این طرح آنقدری بوده است که بتوان به سادگی گفته های آخوندی را بی اساس دانست.

  • منبع خبر : تسنیم نیوز