به گفته عضو اتحادیه مشاوران املاک کرمان، با اشاره به این که نرخ اجاره در کرمان هم سرسام آور شده است، اذعان نمود: آنان که توان پرداخت اجاره بها ندارند به دنبال زمین های اجاره ای هستند بلکه بتوانند چادر و یا کانکسی در این زمین ها برپا نمایند که نخستین باری است شاهد این اتفاق در کرمان هستیم.

ایشان با اشاره به این نکته که مهم ترین زمان برای ارزیابی بازار مسکن قبل و بعد از رکود است، اذعان نمود: پس از این که شاهد رکود بودیم، رشد ۱۰۰ درصدی قیمت ها در خرید و فروش واحد های مسکونی و در اجاره واحد های استیجاری مشاهده گردید.

سید علی گلسرخی با بیان این که در دورانی که بازار مسکن با رکود دست به گریبان است، کاهش تقاضا برای مسکن مشاهده می شود، اذعان نمود: بازار مسکن مستقیما با میزان عرضه و تقاضا برای مسکن در ارتباط است، با کم شدن تقاضا، رکود در بازار مسکن نمود پیدا می کند، و زمانی که این بازار با رکود خداحافظی می کند، متقاضیان وارد حوزه مسکن می شوند که این عامل رشد قیمت و و افزایش مداوم قیمت ها را به همراه می آورد.

وی با اشاره به این که در شرایط کنونی کمی از التهاب بازار مسکن کاسته شده است، اظهار داشت: پس از خارج شدن از رکود، به نظر می رد در شرایط فعلی متقاضیان از خرید مسکن امتناع می ورزند، و این طور به نظر می رسد که تا بعد از انتخابات مربو ط به مجلس که با تغییرات سیاسی توأم می شود، باید منتظر ماند و آرامش فعلی بازار را شاهد بود.

وی در خصوص قیمت زمین در بازار مسکن توضیحاتی ارائه نمود و این طور گفت: قیمت زمین در کرمان را با در نظر گرفتن غصب یا همان ۲۵ متر مربع لحاظ می کنند، بنابراین عرف اندازه گیری متراژ زمین در کرمان غصب می باشد که در شرایط کنونی در پایین ترین قسمت های شهر و حاشیه های کرمان قیمتی که برای هر غصب زمین عنوان می کنند ۱۰ میلیون تومان است. این رقم در قسمت های شمالی کرمان به ۲۰۰ میلیون تومان و در جا های میانی به ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان می رسد.

گلسرخی در خصوص آینده بازار مسکن هم توضیحاتی ارائه نمود و عنوان کرد: زمانی که رکود بر بازار مسکن حاکم می شود شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود اما اگر ثبات قیمت را مشاهده کنیم اما در حوزه مسکن هرگز افت مجدد قیمت را شاهد نخواهیم بود.

وی با بیان این که مردم در کرمان ناگزیرند به سراغ واحد ها کوچکتر در قسمت های پایین تر شهر برای اجاره روی بیاورند، عنوان نمود: متأسفانه عملکرد خاصی از سوی دولت شاهد نبوده ایم و دولت نه تنها در حوزه خرید و فروش که در حوزه اجاره هم نتوانسته است ورود جدی و مثمرثمری در بازار مسکن داشته باشد.

ایشان با بیان این که در شرایط کنونی عده زیادی هستند که نمی توانند به اجاره واحد های مسکونی بپردازند، عنوان کرد: انتظار می رود در حوزه اجاره بها که با مردم ضعیف تر سر و کار دارد، تمهیدات مناسبی اندیشیده شود.

وی با اشاره به این که در تمام سال هایی که مشغول به فعالیت بوده ام امسال صحنه ای را دیدم که خیلی ناراحتم کرد، عنوان نمود: عده زیادی که توان پرداخت اجاره بها را نداشتند به زمین های اجاره ای روی آورده بودند بلکه بتوانند چادر و یا کانکسی را در این زمین ها برپا نمایند، وضعیتی که نخستین بار بود مشاهده می کردم. ایشان با تأکید بر این که بسیاری از افراد که خود را از اجاره واحد های مسکونی عاجز می پندارند به خرید کانکس و زندگی در چادر روی آورده اند، عنوان کردند: انتظار می رود دست کم مسئولان استان کاری کنند و راهکاری بیندیشند.

وی با بیان این که کرمان شهری مهاجرپذیر است و بار ها به دولت گفته بودیم که اگر برای مسکن در این شهر فکر جدی نکند، مشکلاتی گریبانگیرش خواهد شد، اذعان نمود: در کرمان روز به روز شاهد افزایش آلونک نشین ها هستیم و این روز ها که چادر نشین و کانکس نشین هم به آن پدیده اجتماعی اضافه شده است که پیامد های اجتماعی خوبی هرگز نخواهد داشت. وی با اشاره به این که دولت باید به عنوان سرمایه گذار در این حوزه ورود پیدا کند اظهار کرد: چنانچه شاهد ورود دولت نباشیم شرایط بهتری مشاهده نخواهد شد.

  • منبع خبر : تی نیوز