به گفته علی نبیان پروژه هایی که به صورت مشارکتی در سازمان ملی زمین و مسکن ارائه می شود رونق را به ارمغان می آورد و زمینه اشتغال زایی را فراهم می کند.

ایشان در خصوص پروژه های تخصصی مشارکتی سخنانی به میان آوردند و عنوان کردند: دولت نباید در اجرای این پروژه ها دخالت مستقیم داشته باشد، ضمن این که باید فرصت های برابر برای همه در راستای مشارکت در اجرای این طرح ها به عمل آید که این مهم از طریق ارائه فراخوان ها محقق می گردد. نبیان افزود: به عنوان مهم ترین اولویت سازمان ملی زمین و مسکن ارائه اراضی و زمین های رایگان به وزارت راه و شرکت های عمران است تا بتوانند با قیمت های مناسب تری ساخت واحد های مسکونی را محقق کرده و عملیاتی نمایند. ایشان با بیان این که واگذاری زمین و اراضی به برخی از اقشار جامعه از جمله رسالت ها و وظایف سازمان ملی زمین و مسکن است، عنوان کردند: حدود ۱۷۳ هکتار زمین در اختیار ۲۲ هزار و ۸۰ نفر قرار گرفته است.

به گفته این مقام مسئول، برای اجرای طرح مسکن اجتماعی هم تاکنون زمین هایی کنار گذاشته شده است، که با توجه به این که نهضت خانه سازی در دستور کار قرار گرفته است و مقرر گردیده طرح اقدام ملی عملیاتی گردد، تمام واگذاری هایی که تاکنون به صورت مسکن اجتماعی محقق می شد در حال حاضر به صورت طرح اقدام ملی عملیاتی و پیاده سازی خواهد گردید.

به گفته نبیان میزان زمین های واگذار شده برای طرح مسکن محرومین از آبان ماه سال گذشته، ۳۹ هکتار بوده است، و تعداد زمین هایی که برای محقق نمودن طرح بازآفرینی شهری در اختیار شرکت بازآفرینی شهری قرار گرفته است به ۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار متر مربع می رسد.

به گفته این مقام مسئول تعداد واحد های مسکونی مهر که واگذار شده است یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۳۶۰ واحد می باشد، که از این رقم حدود یک میلیون و ۱۵ هزار و ۶۹۰ مورد به ایستگاه پایانی رسیده است ضمن این که واحد هایی که در ۸ ماه اخیر در اختیار متقاضیان قرار گرفته است به ۵۴ هزار و ۳۸۵ مورد می رسد امید است تا پایان سال جاری تمام واحد های باقی مانده تکمیل شده و در اختیار واجدین شرایط قرار بگیرد.

وی به نقش سازمان متبوعش در بازسازی و بهسازی واحد هایی که در اثر زلزله کرمانشاه تخریب شده بودند اشاره کرد و اذعان نمود: نخست برای بازسازی واحدهای شهید شیرودی سر پل ذهاب و شرف آباد اسلام آباد غرب حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه کردیم و در دومین مرحله، ۴ میلیارد تومان هزینه کردیم ضمن این که از محل اسناد خزانه دولت هم در راستای بازسازی چنین پروژه هایی ۱۵ میلیارد تومان هزینه کنار گذاشتیم.

  • منبع خبر : تی نیوز