قیمت مسکن

قیمت مسکن در ماه‌های اخیر با افزایش‌های متوالی همراه بوده است. در ادامه افزایش قیمت مسکن از بهار ۹۷ این افزایش‌ها در سال ۹۸ نیز ادامه یافته است. افزایش بیش از دو برابری متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران بازار را دچار رکود تورمی کرده است.

از طرفی ناتوانی متقاضیان در تامین وجه مالی خرید مسکن موجب کاهش شدید تقاضا گردیده است. همچنین سرمایه‌گذاران و انبوه سازان با کاهش تقاضای خرید واحدهای خود مواجه شده‌اند بدین ترتیب بازار مسکن با رکود تورمی و قفل بازنشدنی روبرو است.

وضعیت ناپایدار بازار مسکن در تهران شدیدتر از سایر شهرهای دیگر بوده و در شهرهای بزرگ و متوسط نیز این وضعیت با حالت خفیف تر وجود دارد. اگر چه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با فرا رسیدن فصل نقل و انتقالات معاملات بخش مسکن افزایش یافته و بازار دچار تحرک شود ولیکن این افزایش به قدری نخواهد بود که موجب ایجاد رونق در این بازار گردد. در ادامه به بررسی تغییرات قیمت مسکن در سال ۹۸ می‌پردازیم.

تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد و بهار ۹۸ چگونه بود 3

رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ۹۸

در پی افزایش قیمت ناگهانی مسکن که از اواخر سال ۹۶ شروع شد این روند در سال ۹۷ ادامه و دامنه آن به سال ۹۸ نیز کشید شد. در اردیبهشت ۹۸ افزایش قیمت مسکن به میزان ۱۲.۵ درصد نسبت به ماه فروردین موجب ثبت رکورد بی‌سابقه‌ای در تورم ماهیانه مسکن در سال‌های اخیر شد. بدنبال افزایش قیمت در اردیبهشت ماه ۹۸ بیش از ۱۲۰۰۰ فقره معامله مسکن در شهر تهران ثبت گردید.

در حقیقت متقاضیان خرید مسکن در اسفند ماه و فروردین ماه اقدام به معامله در اردیبهشت ماه کردند. متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در سال جاری در فروردین ماه به میزان یازده میلیون و چهارصد هزار تومان و در اردیبهشت ماه به دوازده میلیون و ششصد هزار تومان بالغ شد.

این در حالی است که میزان تورم ماهیانه در سال گذشته در دو مقطع شهریور و اسفند ماه به ۹ درصد رسید و در دی ماه ۹۷ میزان تورم ماهیانه با ۱.۵ درصد کمترین مقدار در میان ماه‌های سال بود. در فروردین ماه میزان تورم ماهیانه نسبت به اسفند گذشته ۳ درصد و در اردیبهشت ماه به بالاترین مقدار خود یعنی ۱۲.۵ درصد رسید.

ادامه افزایش قیمت مسکن در خرداد ۹۸

در ادامه افزایش قیمت مسکن در سال جاری میزان تورم ماهیانه در خرداد ماه به ۴.۵ درصد و تعداد معاملات مسکن صورت پذیرفته طبق آمار غیر رسمی حدود شش هزار واحد مسکونی است. بدین ترتیب در ماه خرداد بازار مسکن تهران شاهد کاهش تورم ماهیانه و کاهش تعداد معاملات املاک بوده است.

در ماه خرداد متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی به سیزده میلیون و دویست و چهل هزار تومان افزایش یافت. تعداد معاملات صورت گرفته در ماه خرداد نشان از کاهش ۵۰ درصدی تعداد معاملات نسبت به ماه اردیبهشت و کاهش حدود ۵۴ درصدی نسبت به خرداد ماه سال ۹۷ دارد.

در خرداد ماه جاری خروج دلالان و سرمایه گذاران از بازار مسکن، منطبق شدن ماه رمضان با خرداد ماه و تردید خریداران و فروشندگان در خرید و فروش مسکن بدلیل عوامل ناپایدار سیاسی و اقتصادی بطور کلی موجب افت تعداد معاملات مسکن و کاهش تورم ماهیانه قیمت مسکن گردید. در ادامه به بررسی و جمع‌بندی بازار مسکن در فصل بهار ۹۸ می‌پردازیم.

تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران در خرداد و بهار ۹۸ چگونه بود 2

 

تغییرات قیمت مسکن در بهار ۹۸

در سه ماهه اول سال ۹۸ در کل تعداد ۲۱۲۰۰ فقره معامله املاک در شهر تهران ثبت گردیده است. این تعداد خرید و فروش مسکن نشان از کاهش ۳۷ درصدی تعداد معاملات نسبت به سه ماهه اول سال گذشته دارد.

همچنین متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در سه ماهه اول سال جاری به مبلغ ۱۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان افزایش یافت که حاکی از رشد ۱۰۷ درصدی نسبت به سه ماهه اول سال گذشته دارد. در خرداد ماه سال ۹۸ میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی به ۱۳ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان بالغ شد که نسبت به قیمت ابتدای فصل بهار سال ۹۸ نشان از رشد ۲۰ درصدی دارد.

سال ۹۸ با قیمت مسکن ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ازای یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران شروع و در انتهای فصل بهار با بیست درصد رشد به بیش از سیزده میلیون و دویست هزار تومان رسید.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم روند نزولی افزایش قیمت مسکن و نزدیک شدن به سطح صفر درصد و با ایجاد ثبات در بازار مسکن می‌توان به خارج شدن از رکود حاکم بر بازار به صورت تدریجی امیدوار بود.

در خرداد ماه سال جاری تعداد معاملات انجام گرفته در شهر تهران به حدود شش هزار فقره رسید که کاهش شدید نسبت به ماه‌های قبل را نشان می‌دهد. بنابراین باید منتظر بود که آیا تحرک سنتی در فصل تابستان بدلیل شروع نقل و انتقالات مسکن می‌تواند منجر به ایجاد تحرک در بازار مسکن شود یا اینکه بازار مسکن تحت سایه افزایش قیمت مسکن به روند رکودی خود ادامه خواهد داد.