قیمت مسکن

باز هم سال ۹۸ و دغدغه‌های مسکن مشکل ساز شد. به گزارش خبرگزاری‌های مختلف در زمینه مسکن، حسینی در زمینه نشست خبری اخیر که درباره افزایش قیمت مسکن بوده است اینطور می‌گوید که وضعیت مسکن در ۲۷ سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این نتیجه گرفته شده است که افزایش قیمت مسکن هیچ تاثیر خاصی بر میزان اجاره بها نداشته است و این المنت‌های دیگری هستند که باعث افزایش قیمت می‌شوند.

وی در ادامه اینطور گفت که شاهدی که این ادعا را تایید می‌کند این است که در سال‌های گذشته بازار مسکن در حال رکود بوده است و همچنین افزایش قیمت مسکن هیچ تاثیر خاصی بر وضعیت مسکن نداشته است اما افزایش اجاره بها همچنین وجود داشته است.

حسینی همچنین اینطور گفت که بازار اجاره بهار در نتیجه تورم عمومی تغییر می‌کند و در نهایت باعث تورم در بخش مسکن شده است. اجاره بها هم همچنین با نرخ تورم عمومی تعدیل شده است و همچنین با توجه به این که در ماه‌های گذشته تورم باعث افزایش قیمت اجاره بها نشده است.

اظهارات مختلفی در زمینه مسکن ایجاد شده است که برخی از کارشناسان معتقدند که اجاره بها در واقع یک تابع از بازار مسکن است. مالکان مسکن هم زمانی که وضعیت مسکن را مشاهده می‌کنند و می‌بینند که قیمت مسکن افزایش یافته است، برای اینکه بتوانند ارزش آن را در مقابل افزایش قیمت مسکن حفظ کنند.

اگر بخواهیم در زمینه وضعیت مسکن این توجیه را هم به کار ببریم. با توجه به این توجیه‌هایی که در این زمینه انجام گرفته است اگر واحدهای مسکونی با توجه به وضعیت مسکن با قیمت‌های قبل به فروش برسند، همواره ارزش افزوده‌ای که نصیب آن‌ها خواهد شد بیشتر از چیزی است که آن را با اجاره بهای سال قبل عرضه کنند.

رهن و اجاره، خرید و فروش مسکن در کلیه مناطق تهران با ملکانا 2

اجاره‌بها تابعی از قیمت و وضعیت مسکن است!

در همین امر هم مهدی غلامی، اینطور می‌گوید که اجاره بها در نهایت با افزایش قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند و برای آنکه بتوان اجاره بها را کنترل کنیم، باید بتوانیم رفتارهای دستوری و قیمت‌گذاری‌های اجباری حذف شوند. همچنین باید برای استفاده از دو فاکتور افزایش تولید و عرضه مسکن با استفاده از قیمت‌های تمام شده برای اغلب متوسط اقشار جامعه است و نه قیمت بازار. همچنین در نظر است که ابزارهای مالیاتی به خصوص مالیات‌های عایدی بر سرمایه ایجاد شود تا بتوان وضعیت مسکن را کنترل کرد که در نهایت کنترل اجاره بها را نیز به دنبال خواهد داشت.

غلامی همچنین بر این نکته نیز تایید داشته است که برای ساماندهی بازار مسکن هرچه سریعتر باید سامانه‌های هوشمند و ملی املاک راه‌اندازی شوند. در واقع آن‌ها اینطور می‌گویند که دولت باید برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن از مالکانی که در این زمینه واحدهایی مازاد دارند بخواهد تا نحوه سکونت خود را مشخص کنند و در صورتی که واحدهای آن‌ها خالی است باید مالیات‌های سنگین و موثری اعمال شود تا دیگر واحدی خالی نماند.

وام مسکن توسط بانک‌ها مورد استقبال واقع نشد

اجاره بها بخاطر تورم عمومی و قیمت مسکن افزایش یافته است؟

محمدی، کارشناس مسکن هم در این زمینه به خبرگزاری مهر اینطور گفته است که اجاره بها در واقع تابع قیمت و وضعیت مسکن است، چرا اجاره هم بازده سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن است. وی همچنین اینطور گفت که به طور معمول اینطور گفته می‌شود که اگر فرد یک خانه یک میلیارد تومانی داشته باشد، به طور متوسط ۵ درصد از آن اجاره سالیانه اس می شود. این عدد ممکن است که در سال‌های مختلف متفاوت باشد و همچنین از حدود ۴٫۵ درصد تا ۶٫۵ درصد متفاوت است. این رقم در حال حاضر عدد بالایی نیست و ممکن است که حتی از ۵ درصد هم کمتر باشد.

محمدی همچنین اینطور گفت که برای آنکه بتوان نرخ اجاره بها را کنترل کرد باید نرخ مسکن هم کنترل شود وگرنه سرمایه‌گذاری که یک مسکن را خریداری کرده است حاضر نخواهد شد که قیمت ملک خود را با قیمت‌های قبلی به فروش برساند. در این زمینه مالک انتظار خواهد داشت که خانه خود را با نرخ‌های فعلی به فروش برساند و در صورت مقاومت بیشتر ترجیح می‌دهد که آن را اجاره ندهد. همچنین اینطور گفته می‌شود که در حال حاضر تعداد افرادی که حجم بالای خانه‌های خود را به صورت خالی نگه داشته‌اند بسیار زیادند چرا که نرخ اجاره بها بسیار سنگین است.

وی همچنین ادامه داد که اجاره مسکن در واقع متاثر از نرخ تورم به صورت عمومی است. خیلی از افرادی که ملک خود را اجاره می‌دهند در واقع از این طریق هزینه زندگی خود را در می‌آورند و بدون شک برای آن‌ها سخت خواهد بود که اجاره مسکن را افزایش ندهند و با توجه به وضعیت مسکن و تورم، آن را با قیمت‌های قبلی اجاره دهند.