وضعیت مسکن

می‌توان اینطور گفت که سال ۹۸ از لحاظ اقتصادی و به ویژه برای اقشار کم درآمد سال خوبی نبوده است. محمد اسلامی، روز گذشته در نخستین اجلاسی که با حضور روسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری صورت گرفته است اینطور می گوید که همگرایی و همچنین ایجاد راه های مشترک برای مقابله با رویه ای که در زمینه مسکن پیش گرفته شده است بسیار حائز اهمیت است.

دلایل بسیاری منجر به ایجاد این شرایط نا به سامان شده اند که در نهایت می توان گفت که با توجیه های مختلفی هم انجام شده اند و وضعیت مسکن را نامطلوب کرده اند اما هم اکنون باید الزاماتی در این زمینه صورت بگیرد تا افرادی که میخواهند، بتوانند عضو شورای شهر شوند و با استفاده از تخصص خود این مشکلات را حل کنند.

وی همچنین در ادامه اینطور می گوید که شهرسازی و همچنین معماری ارتباط مستقیم و پیوسته ای با زندگی دارد. وی اینطور می گوید که ما اگر نتوانیم در مدیریت شهرها و همچنین بخش های مختلف، آسایش و آرامش ایجاد کنیم مشخص است که وظیفه اصلی محقق نشده است. وضعیت مسکن هم اکنون یکی از بارزترین نشانه های این امر است.

در ادامه اسلامی اینطور می گوید که این طرح با شرایط فعلی انطباق ندارد. میتوان اینطور گفت که با تحلیل وضعیت موجود خواهیم دید که هیچگونه انطباقی در این زمینه با جامعه وجود ندارد.

هرچند که هنوز هم در این زمینه اندازه گیری های دقیق انجام نگرفته است اما مشخص است که این عدم انطباق دلایل مختلفی دارد. از جمله این دلایل می توان به این اشاره کرد که در جامعه امروز تنها به تقاضا توجه می شود و درآمد های پایدار مورد بررسی قرار نمی گیرند و به همین دلیل است که وضعیت مسکن تا این حد بغرنج شده است.

قیمت مسکن در سال ۹۸ چگونه خواهد بود 3

نظر وزیر راه و شهرسازی در مورد وضعیت مسکن

وزیر  راه و شهرسازی همچنین در مورد وضعیت مسکن اینطور می گوید که نیاز مبرم به این وجود دارد که شورای عالی شهرسازی بتواند با مداخله های دقیق اوضاع را تغییر دهد.

وی در ادامه اینطور می گوید که سیاست ها و همچنین خط مشی هایی که باید در این زمینه ایجاد شوند در واقع باید یک الگو و چارچوب مشخص داشته باشند تا بتوان توسط آن ها نظامی را برای کنترل شهرسازی ایجاد کرد. هرچند که اینطور گفته می شود که نظام کنترل ساختمان کارایی خاصی نداشته است اما باید آیین نامه ای هم در این زمینه تدوین شود که در واقع کیفیت بخش شهری را نشان دهد.

یکی دیگر از مشکلاتی که مورد بررسی قرار گرفته است در زمینه بافت های فرسوده بوده است. وی اینطور بیان کرده است که با اینکه نام هیچ فرد و یا شرکتی برده نشده است اما با مصادیق تخلف برخورد خواهد شد. او همچنین اینطور می گوید که نمیتوان بافت فرسوده را به صورت یک الگوی واحد بازآفرینی کرد.

وی همچنین اینطور بیان کرد که تزریق بودجه برای تغییرات شکلی محلات ادامه نمی یابد اما بازآفرینی در این منطقه مورد حمایت است. در برخی از شهرها عدم مدیریت باعث شده است تا بنیاد مسکن خراب چیده شود.

همچنین در بخش هایی مانند چابهار حاشیه نشینی هم رو به افزایش بوده است و تلاش بر این است که این شرایط لجام گسیخته را بتوان به خوبی مدیریت کرد تا این روش های ناهنجارانه ادامه پیدا نکنند.

بهترین خدمات مشاوره حقوقی ملکی را از ملکانا دریافت کنید 1

وی همچنین اینطور می گوید که حاشیه نشینی به صورت روزانه در حال افزایش است چرا که مردم و همچنین نیازهای آنان نادیده گرفته شده است. اگر نیازهای مردم پیش بینی نشوند و برنامه های دقیقی در این زمینه ارائه نشود، نیاز به سازماندهی و همچنین اسکان مجدد مردم حس خواهد شد اما به دلیل پایدار نبودن محیط های مدیریتی و همچنین اموری که در این زمینه انجام می شود همواره می بینیم که مسکن مردم به سختی تامین می شود.

مسئولین همچنین در این زمینه نظارت های کافی را نیز ندارند و همین هم باعث می شود تا سبک شهرسازی و همچنین قیمت ها در وضعیت مسکن بیشتر تغییر کنند و وضعیت مسکن روز به روز از همین که هست هم بدتر شود.

وی همچنین با بیان اینکه در شورای شهرسازی یک نیاز مبرم به ایجاد تغییرات اساسی وجود دارد اینطور گفت که وضعیت مسکن باید با توجه به اقلیم و فرهنگ تغییر کند و یک نظام ساختمان واحد باید به وجود بیاید تا بتواند سکونت در بافت های فرسوده را ممکن کند که در نتیجه باعث می شود وضعیت مسکن رو به بهبود باشد.

همچنین این طور گفته می شود که یکی دیگر از راه هایی که میتوان برای بهبود وضعیت مسکن انجام داد این است که مسکن را برای اقشار کم درآمد تولید کرد و این تکلیف در قانون هم به عهده وزیر مسکن گذاشته شده است. وی اینطور می گوید که باید سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای این قشر تولید شود تا وضعیت مسکن را بتوان کنترل کرد و همچنین حاشیه نشینی هم کمتر شود.