پیش‌بینی بازار مسکن

بازار مسکن با توجه به افزایش قیمت‌های متوالی در ماه‌های اخیر به حد اشباع خود رسیده است. عدم توانایی خریداران واقعی و کاهش شدید تعداد معاملات املاک حاکی از روند نزولی بخش مسکن دارد. به همین دلیل پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آتی به مهمترین اخبار بخش مسکن تبدیل شده است.

خریداران مسکن با توجه به عدم توانایی تامین مالی از خرید مسکن در تهران منصرف شده اند. در واقع رکود حاکم بر بازار بیشتر بر اثر بلاتکلیفی از وضعیت آینده بازار مسکن و عدم توانایی مالی خریداران است. خریداران واقعی مسکن که بخش اصلی و تعیین کننده بازار بشمار می آیند از بازار عقب کشیده اند.

سرمایه گذاران بخش مسکن نیز با توجه به گرانی مواد اولیه، هزینه کارگران و قیمت تمام شده املاک و از همه مهمتر عدم کشش قیمتی بازار فعالیت خود را کم کرده اند. با توجه به این وضعیت پیش‌بینی بازار مسکن بر توقف روند افزایشی قیمت مسکن در ماه های آینده است.

از طرفی مستاجران نیز با افزایش سرسام آور اجاره بها که از سال گذشته بر بازار مسکن تهران حاکم شده است توانایی پرداخت اجاره را از دست داده اند. تمام این عوامل منجر به مهاجرت خریداران و مستاجران زیادی از تهران به شهرهای اطراف شده است.

پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آتی 2

پیش‌بینی بازار مسکن در تابستان ۹۸

گزارش های رسیده از بازار مسکن تهران در مناطق مختلف حاکی از عدم استقبال از افزایش قیمت مجدد بازار است. طبق اخبار رسیده در پنج منطقه تهران روند کاهشی قیمت مسکن کلید خورد. این مناطق شامل منطقه یک، پنج، هفت، دوازده و بیست و دو است.

با توجه به این موضوع که مناطقی از شمال، مرکز و جنوب تهران شاهد کاهش قیمت بودند پیش بینی بازار مسکن بر ادامه روند کاهش قیمت برای سایر مناطق تهران خواهد بود.

در سایر مناطق تهران نیز در تیرماه روند افزایش قیمتی مشاهده نشده است بطوریکه فروشندگان، دفاتر مشاور املاک و خریداران مبنا را بر قیمت‌های خرداد ماه گذاشته اند. کاهش شدید حجم معاملات مسکن و عدم تمایل خریداران به خرید یکی از عوامل اصلی کاهش قیمت محسوب می شود.

کارشناسان عقیده دارند که پیش بینی بازار مسکن مبنی بر ادامه روند کاهشی قیمت مسکن خواهد بود. بدین ترتیب انتظار می رود در اواخر تابستان بازار مسکن به حالت ثبات برسد. اگر چه بطور سنتی هر سال بازار مسکن در فصل تابستان از افزایش قیمت مسکن بدلیل افزایش تعداد معاملات برخوردار می شود ولی این امر تا کنون محقق نشده است.

پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آتی 3

پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال ۹۸

با در نظر گرفتن مجموعه عوامل موثر در پیش بینی بازار مسکن دیده می شود که در هر سال در ماه های به خصوصی میزان تورم ماهیانه بیش از سایر ماههای دیگر است. ماه های اردیبهشت، شهریور و اسفند ماه سه ماهی هستند که به دلایل افزایش معاملات مسکن و موقعیت خاص خود همواره از تورم ماهیانه بیش از سایر ماه های سال برخوردارند.

بدین ترتیب طبق روال گذشته پیش بینی بازار مسکن بر وجود تورم ماهیانه در شهریور ماه و پس از آن روند کاهشی قیمت مسکن آغاز می شود. اگر چه این پیش بینی بازار مسکن بر اساس روال سالهای گذشته اتفاق می افتد ولیکن بازار مسکن روند کاهش قیمت خود را از تیر ماه جاری شروع کرده است.

رسیدن قیمت های مسکن به سقف خود و عدم کشش قیمتی بازار موجب پائین آوردن قیمتها توسط مالکان و فروشندگان شده است. طبق گزارشات بانک مرکزی در سه ماهه اول سال ۹۸ تعداد معاملات مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل از کاهش ۳۶ درصدی برخوردار بوده است.

در مقایسه تعداد معاملات املاک ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روند کاهش معاملات ماهیانه را نیز شاهد هستیم. تمام این موارد منجر به پیش بینی بازار مسکن مبنی بر توقف و کاهش قیمت در ماه های آینده و به خصوص نیمه دوم سال ۹۸ را دارد.

بازار مسکن در ماه‌های آتی 4

پیش‌بینی بازار مسکن، افزایش یا کاهش قیمت مسکن

بازار مسکن متاثر از عوامل و فاکتورهای زیادی است. هر کدام از این عوامل به نوبه خود بر بخش مسکن تاثیرگذار بوده و افزایش یا کاهش قیمت مسکن را رقم می زنند. پیش بینی بازار مسکن در سال جاری با در نظر گرفتن تمام عوامل امکان پذیر است.

اگر چه برخی عوامل غیر قابل پیش بینی بوده و در برخی موارد غیر قابل کنترل است و لیکن کارشناسان با تجربه و بررسی روند سالهای گذشته به این امر می پردازند. یکی از عوامل موثر در پیش بینی بازار مسکن بازارهای مالی دیگری مانند ارز و طلا است. افزایش قیمت مسکن در ادامه بی ثباتی در بازار ارز و طلا شروع شد.

هدایت سرمایه های سرگردان به سوی مسکن موجب ایجاد بی ثباتی در این بخش و افزایش قیمتهای ناگهانی شد. اغلب کارشناسان مسکن با در نظر گرفتن عوامل موثر بر پیش بینی بازار مسکن عقیده دارند که در سال جاری روند افزایشی قیمت مسکن متوقف و ثبات قیمتی و حتی کاهش قیمت مسکن صورت خواهد پذیرفت.