پیش‌بینی قیمت مسکن

پیش‌بینی قیمت مسکن در ماه‌های آتی کاری بس دشوار است. کارشناسان مسکن همواره بطور قطعی در مورد پیش‌بینی قیمت مسکن سخنی به میان نمی‌آورند بلکه عوامل موثر در افزایش و یا کاهش قیمت مسکن را بررسی می‌نمایند.

در واقع قیمت مسکن مقوله پیچیده ای است که به عوامل مختلفی بستگی دارد. هر کدام از این عوامل بر قیمت مسکن تاثیرگذار بوده و موجب افزایش و یا کاهش آن می شوند. بسیاری از عوامل موثر در پیش بینی قیمت مسکن خارجی و غیر قابل کنترل هستند. بنابراین نمی توان در مورد آنها اظهار نظر کرد.

اینکه دقیقا در سه ماه آینده و یا شش ماه آینده در بخش مسکن چه اتفاقی می افتد حداقل با توجه به شرایط کنونی جامعه امکان پذیر نیست. شاید این امر در کشورهای توسعه یافته و با ثبات سیاسی و اقتصادی بالا امکانپذیر شود ولیکن برای جامعه ایران دقیق و اصولی نخواهد بود. کارشناسان مسکن با بررسی دقیق بازار و وضعیت فعلی و مرور رفتار بازار مسکن در گذشته به پیش بینی قیمت مسکن در آینده می پردازند.

پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۹۸ چگونه خواهد بود 2

عوامل موثر در پیش‌بینی قیمت مسکن

عوامل مختلفی در پیش‌بینی قیمت مسکن تاثیرگذارند. برخی عوامل مانند عرضه و تقاضا و اتخاذ سیاستهای کنترلی و اصولی از سوی سازمانهای مربوطه بر ساز و کار اجرایی و خرید و فروش مسکن و یا ایجاد طرحهای ساخت مسکن و شهرک های مسکونی جزو عواملی است که داخلی و قابل کنترل بشمار می آیند.

اگر چه این موارد نیز با فاکتورهای غیر قابل کنترل زیادی روبرو هستند. در بحث پیش بینی قیمت مسکن برخی عوامل خارجی بوده و غیر قابل کنترل می باشند. بر روی این عوامل هیچ گونه نظارت و کنترلی قابل اعمال نبوده و تغییرات ناگهانی در قیمت و عدم ثبات در بازار مسکن ناشی از اینگونه موارد هستند.

به عنوان مثال وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه بر قیمت مسکن تاثیر گذار است. موضوعات سیاسی ارتباط مستقیم با بحث امنیت و ثبات جامعه داشته و موجب نوسانات در بخش مسکن می شوند. عدم ثبات اقتصادی و تورم ماهیانه از دیگر عوامل خارجی تاثیر گذار بر بخش مسکن است. در پیش بینی قیمت مسکن معمولا میزان تورم قیمت مسکن را حداقل به میزان تورم اقتصادی برآورد می کنند.

لذا در صورت عدم ثبات اقتصادی این بخش دچار تلاطم می شود. موضوعاتی مانند بازارهای مالی ثانویه مانند بازار ارز و طلا، بورس و نرخ سود بانکی نیز بر پیش بینی قیمت مسکن موثرند. قیمت مصالح و مواد اولیه برای ساخت و ساز به میزان نرخ ارز بستگی زیادی داشته و موجب افزایش قیمت تمام شده مسکن و در نتیجه افزایش قیمت مسکن می شود. وقتی به مجموعه عوامل موثر در پیش بینی قیمت مسکن نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم که پیش بینی قیمت دقیق مسکن کاری بسیار دشوار خواهد بود.

قیمت مسکن در سال ۹۸ چگونه خواهد بود 1

پیش‌بینی قیمت مسکن، افزایش یا کاهش

یکی از موارد مهم در بخش مسکن این است که قیمت مسکن در آینده افزایش خواهد داشت و یا اینکه از کاهش برخوردار می شود. پیش بینی قیمت مسکن در ماههای آینده با در نظر گرفتن مجموعه عوامل موثر در بخش مسکن امکان پذیر است. در سال ۹۸ سه ماهه اول سال با افزایش قیمت مسکن و تورم ماهیانه قیمت مسکن شروع شد.

این افزایش قیمتها منجر به رکود بیشتر بازار مسکن و کاهش قابل ملاحظه تعداد معاملات صورت گرفته گردید. در خرداد ماه گذشته تعداد معاملات املاک صورت گرفته به میزان ۵۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان داد.

در تیرماه جاری بازار به صورت دیگری رقم خورد. کاهش قیمت مسکن در چندین منطقه تهران شروع شده است و امید می رود که سایر مناطق نیز از این موضوع پیروی کنند. با توقف روند افزایشی قیمت مسکن پیش بینی قیمت مسکن بر کاهش مسکن پر رنگ تر شده است. این روند در صورت ادامه و همکاری خریداران در عدم خرید مسکن منجر به کاهش قیمت بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.

بازار مسکن در ماه‌های آتی 4

پیش‌بینی قیمت مسکن در سال ۹۸

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۹۸ حاکی از توقف روند افزایشی قیمت مسکن در ماه های آتی و ایجاد ثبات در بخش مسکن خواهد بود. این روند با ادامه کاهش قیمت مسکن که از ماه جاری اتفاق افتاده است می تواند منجر به ایجاد ثبات پایدار در بخش مسکن شود. عدم توانایی خریداران و رسیدن قیمتها به حداکثر ممکن، رکود تورمی بازار را موجب شده است.

با در نظر گرفتن مجموعه عوامل کارشناسان سال ۹۸ را سال ثبات بازار مسکن و پایان توقف روند افزایشی آن می دانند. طبق پیش بینی قیمت مسکن ایجاد ثبات پایدار در بخش مسکن منجر به فرصتی برای خریداران خواهد بود تا امکانات مالی خود را تجدید نموده و بتوانند با قیمتهای بازار سازگار شوند. از طرفی خبرهای رسیده در بخش دولتی حاکی از اتخاذ تصمیمات جدید در بخش وام و تسهیلات مسکن است. بدین ترتیب با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان واقعی و خانه اولی ها انتظار ایجاد ثبات و خروج از رکود بخش مسکن می رود.