افزایش قیمت مسکن

با توجه به افزایش قیمت مسکن در این زمینه می‌توان اینطور گفت که دلایل مختلفی منجر به این افزایش شده‌اند. وزیر راه و شهرسازی با توجه به سوال‌هایی که در زمینه مسکن به میان آمده است پاسخ‌های متفاوتی را ارائه کرده است اما همچنان هم در زمینه قیمت مسکن میتوان ابهاماتی وجود دارد که شما میتوانید در این بخش آن ها را مشاهده کنید.

ایسنا در زمینه افزایش قیمت مسکن اینطور می گوید که محمد اسلامی، که وزیر راه و شهرسازی است در زمینه افزایش قیمت مسکن اینطور می گوید که بین افزایش قیمت مسکن و همچنین عوامل دیگر اینطور اظهار نظر کرد: یکی از مواردی که بسیار در این زمینه مهم است و باید به آن بسیار توجه کنیم این است که تحولات که در زمینه مسکن و همچنین التهاباتی که در این زمینه رخ می دهد اصولا هیچ ارتباطی به تقاضا و همچنین عرضه مسکن ندارد. میتوان اینطور گفت که افزایش قیمت مسکن، ناشی از تاثیراتی است که از بازار های مختلف گرفته شده است و از جمله آنها میتوان به بازار ارز اشاره کرد.

دقت داشته باشید که همچنین کالا و خدمات مختلف در این زمینه خود به خود مورد ارزیابی قرار می گیرند. میتوان اینطور گفت که در واقع تصور بر این بوده است که مسکن جز بخش هایی است که کمتر تاثیر می پذیرد اما در سال گذشته و امسال در واقع خلاف این ثابت شده است و میتوان گفت که قیمت مسکن از بخش های دیگر هم تاثیر پذیرفته است.

یعنی می توان اینطور گفت که به صورت ناخواسته و بدون اینکه فرمان از جایی صادر شود، به صورت خود به خود حرکت می کند و هرکسی که به نوعی از آن تبعیت می کند، میتوان اینطور گفت که همچنین منهای حوزه هایی که دولت در آن ها دخالت می کنند و از جمله آنها میتوان به کالاهای اساسی اشاره کرد و کنترلی که بازار بر آنها دارد.

کاهش قدرت خرید مردم در پی افزایش قیمت مسکن 6

تحولات بازار مسکن باعث افزایش قیمت مسکن شده است

همچنین وزیر و راه و شهرسازی همچنین در این زمینه اینطور می گوید که اینگونه مسائل از تحولات دیگر هم منشا گرفته است که این مسائل در واقع خارج از بخش مسکن و همچنین اقتصاد بوده است. به خصوص میتوان گفت که افزایش قیمت مسکن در واقع متاثر از شرایطی بوده است که برای ارز در کشور به وجود آمده است.

شاید از ابتدای انقلاب تاکنون هم درسی در این زمینه گرفته نشده است، در واقع زمانی که باید تحولاتی در جامعه ایجاد شود، مردم به یک جامعه هجوم نیاورند تا ارزش پول حفظ شود و ریال به کالا تبدیل نشود. این هجوم به بازارهای مختلف در نهایت به ضرر ملی و جامعه انجامیده است. اینکه در واقع شما پول دیگری را جایگزین پول ملی کنید و همچنین پول را تبدیل به کالایی کنیم که مصون بماند و همچنین ارزش آن هم حفظ شود.

وی همچنین در ادامه هم اینطور گفت که این مسئله به خصوص در مقطعی که ایجاد شده است که آمریکا به صراحت یک جنگ علنی را اقتصادی را علیه ایران شروع کرده است. همزمان با شروع چنین دوره ای پول ملی ما هم به شدت سقوط کرده است و این موضوع هم به صراحت بیان شده است که هدف از آن هم سقوط ارزش و پول ملی ما بوده است.

این موضوع همچنین به کرات گفته شده و ناتوانی مردم را برای خرید کالا هم به دنبال داشته است. همچنین خدماتی که در زمینه های مختلف هم ارائه شده است دچار افزایش قیمت شده است و اینها تمام بخشی از نارضایتی هایی بوده است که در نهایت این اقدامات آمریکا ایجاد شده است.

کاهش قیمت مسکن 2

جلوگیری از افزایش قیمت مسکن

همچنین اینطور گفته می شود که هدف استراتژیکی که در این زمینه ایجاد شده است، گفته نمی شود بلکه برنامه های عملیاتی در زمینه آن وجود دارد. همچنان اقدامات گوناگونی هم در این زمینه وجود دارد که سعی کرده اند تا به این اهداف نزدیک شوند.

در واقع تنگناهایی که در این زمینه ایجاد شده اند آنها را به هدف خود نزدیک تر کرده است. با وجود تحریم ها و همچنین بستن کانال های رسمی و غیر رسمی هم در این زمینه مقبولیت نظام نیز زیر سوال رفته است. اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته است نشان می دهد که آمریکا یی ها در واقع چندین سال است که به دنبال این موضوع هستند و روی آن هم تمرکز کرده اند. تمرکز هم در واقع بیشتر روی مقبولیت نظام است.

اسلامی همچنین در این زمینه اینطور می گوید که در حال حاضر، شرایط بازار مسکن یک بحران خاص را تجربه می کند که ناشی از مشکلاتی است که در سال جاری با توجه به تغییرات اقتصادی ایجاد شده است. تزار تجاری کشور اما در این زمینه همچنان مثبت است و دلایل آن هم وضعیت اقتصادی است که در آن هستیم. میتوان اینطور گفت که دولت هم در سخت ترین دوره خود به سر می برد و امید است که در ماه های آینده این شرایط کمی رو به بهبود باشد.