اجاره مسکن

با توجه به اینکه در سال اخیر، تقاضا برای رهن و اجاره مسکن هم رو به افزایش بوده است، اینطور پیشنهاد شده است که اعطای وام رهن مسکن به توجه به قراردادهایی که در این زمینه بسته شده‌اند و یک سال هم از موعد عقد قرارداد می گذرد اعطا شود. این نوع قرارداد ها معمولاً کد رهگیری دریافت می کنند اما در سنوات بعدی آن ها می توان از دامنه های استفاده کرد که این نوع وام ها را افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری های مختلف در زمینه مسکن، جهشی که در قیمت مسکن رخ داده است و بازار مسکن را دگرگون کرده است را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به این جهش در واقع قیمت اجاره و رهن مسکن در سراسر کشور و به ویژه در تهران رخ داده است میتوان گفت که وزارت راه و شهرسازی همچنین هم راهکار های بسیاری را در این زمینه انجام داده است که میتوان از جمله آن ها به تشویق هایی اشاره کرد که برای صاحب خانه های منصف ایجاد شده است.

اینگونه افراد معمولاً از مالیات هایی که باید برای مسکن های خود پرداخت می کنند معاف شوند اما جالب است بدانید که با افزایش بی رویه قیمت مسکن در واقع این طرح ها هم کار به جایی نبرده اند. اخیر هم وزارت اقتصاد پیشنهاد های بسیاری را برای ارائه تسهیلات به مستاجران واجد شرایط ارائه کرده است.

وام رهن مسکن برای کدام یک از مستاجرین است 2

جزئیات وام رهن مسکن

هنوز هم جزئیات کاملی از وام رهن مسکن در اختیار نیست اما اینطور گفته می شود که در سال اول، میزان وام رهن مسکن ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که میتوان آن را برای سال های بعد افزایش داد. دقت داشته باشید که این تسهیلات معمولاً از طریق حساب ودیعه و همچنین اجاره حداکثر ۷۵ درصد مبلغ ودیعه در هر قرارداد را شامل می شود.

وی همچنین در مورد نرخ سود اینگونه تسهیلات اینطور می گوید که در حال حاضر هم در بازار مسکن، نرخ تبدیل ودیعه به اجاره حدود ۳۶ درصد است که شامل ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه، ۳ تومان اجاره می شود. برای این نوع تسهیلات اما نرخ ۲۴ درصدی در نظر گرفته شده است که به این معنی است که به ازای هر ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه باید یه جای ۳ میلیون تومان، ۲ میلیون ودیعه پرداخت شود.

همچنین یک منبع دیگر هم در پاسخ به اظهاراتی که در این زمینه ایجاد شده است اینطور می گوید که اگر وام رهن مسکن هم به مستاجرین داده شود تنها باعث می شود که آن ها مقروض تر شوند. وی همچنین گفت که در حال حاضر، نرخ تبدیل رهن به اجاره در مقایسه با سود هایی که بانک ها دریافت می کنند بسیار زیاد است و همین موضوع هم میتوان دباعث شود تا مستاجرین فشار زیادی را در این زمینه متحمل شوند.

وام رهن مسکن برای کدام یک از مستاجرین است 4

ایجاد حساب برای وام رهن مسکن

ایجاد حساب هایی برای رهن و همچنین اجاره برای مصتاجرین باعث می شود تا حتی مستاجریین که میخواهند از ابتدا مسکن خود ار رهن کامل کنند و نمیخواهند اجاره بها بپردازند یا اجاره بهای آن ها بسیار کمتر است بتوانند تسهیلات رهن مسکن را دریافت کنند.

همچنین هم به منظور افزایش توانمندی در مستاجرین، بازپرداخت اینگونه تسهیلات در قالب مضاربه هایی انجام خواهند شد که برای یک سال قابل تمدید خواهند بود. همچنین سود اینگونه وام ها را نیز میتوان در ۱۱ قسط به صورت ماهیانه پرداخت کرد و اصل تسهیلات هم همراه با سود قسط شماره ۱۲ به بانک عودت داده می شود. همچنین می توان گفت که نرخ سود برای دریافت وام رهن مسکن از نرخ سود بانک ها نیز کمتر است که همین امر باعث می شود مستاجرین بتوانند با پرداخت مبلغی کمتر از اجاره، مسکنی را رهن کامل کنند و همچنین پول خود را از دست ندهند.

یکی از منابع آگاه همچنین در این زمینه اینطور می گوید که منابعی که در این زمینه وجود دارند مطمئناً چک می کنند که این وام برای تبدیل اجاره به رهن استفاده می شود. به این طریق که این حساب توسط بانک مسکن ایجاد می شود در نهایت می توان با جذب منابع سپرده ای، در قبال سندی که نشان می دهد اجاره به رهن تبدیل شده است در اختیار فرد قرار می گیرد. با توجه به اینکه نرخ سود اینگونه وام ها معمولاً از نرخ اجاره بها کمتر است، اغلب افرادی که میخواهند این کار را انجام دهند در واقع روندی برای کنترل افزایش اجاره بها ایجاد کرده اند.

وام رهن مسکن برای کدام یک از مستاجرین است 1

وام رهن مسکن به چه کسانی داده می‌شود؟

در نهایت باید بدانید که وام رهن مسکن به چه کسی داده می شود؟ میتوان اینطور گفت که برای اینکه میزان تقاضا کنترل شود، در سال های اول اعطای تسهیلات تنها برای کسانی خواهد بود که یک سال از اجاره آن ها گذشته است و همچنین توانسته اند کد رهگیری را دریافت و آن را ارائه کنند. اما در سنوات بعدی میتوانند دامنه استفاده از این نوع تسهیلات را افزایش دهند.