قیمت مسکن

امسال شاید بتوان اینطور گفت که تحت تاثیر قیمت‌هایی که ایجاد شده‌اند همچنان هم بازار مسکن یک رکود نسبی را به همراه دارد که امید می‌رود در نیمه دوم سال برطرف شود.

به تایید مشاورین املاک مختلف در این زمینه، روند نزولی قیمت ها اینطور است که از منطقه ۱ آغاز شده است و هم اکنون به منطقه ۹ تهران هم رسیده است. کارشناسی که در زمینه مسکن فعالیت می کند اینطور می گوید که حباب های افزایش قیمت در حال تخلیه هستند و به طور قطع در ماه های محرم و صفر هم شاهد کسادی بیشتر و کاهش قیمت مسکن خواهیم بود.

کاهش قیمت دلار و کاهش قیمت مسکن

کاهش قیمت مسکن و آرامش بازار

تجارت نیوز اما در این زمینه اینطور می گوید که با کاهش قیمت مسکن در واقع آرامش هم در بازار ارز ایجاد شده است و میتوان گفت که این روند نزولی افزایش قیمت در دست کم ۹ منطقه از تهران تایید شده و ایجاد شده است.

در خردادماه سال ۹۸ اما براساس آمارهایی که به صورت رسمی در این زمینه ایجاد شده است در سه منطقه ۱۴، ۱۵ و همچنین ۲۰ کمتر از ۵ درصد افزایش قیمت داشته ایم که نسبت به اردیبهشت ماه یک میزان کاملاً منطقی به نظر می رسد و امید می رود که بیشتر از این هم بشود.

همچنین درصدی هم به صورت ماهیانه در حال کاهش است که میتوان گفت این میزان در نهایت بیشتر هم خواهد شد و این تنها شروعی برای کاهش قیمت هاست. با اینکه کاهش قیمت مسکن در بخش های مختلف تایید شده است اما همچنان هم میزان خرید و فروش هایی که باید در زمینه مسکن وجود داشته باشد به حد ایده آل نرسیده است. امید می رود که در ماه های آینده، این کاهش قیمت مسکن بیشتر شود و در نهایت رونق به این بازار بازگردد.

آخرین پیش‌بینی قیمت مسکن در سال 98 2

گزارش‌های میدانی از روند کاهش قیمت مسکن

همچنین گزارش های مختلفی که در این زمینه انجام شده است نشان می دهد که قیمت آپارتمان هم در برخی از مناطق کاهش یافته است. دفاتر املاک هم اینطور می گویند که در بازار ملک در واقع نوعی تغییر ایجاد شده است که قیمت مسکن نیز با توجه به آن صورت روزمره کاهش پیدا می کند.

در نهایت می توان گفت که این کاهش قیمت مسکن در واقع با توجه به کسادی بازار در ماه های گذشته ایجاد شده است. قلی خسروی در این زمینه می گوید که در برخی از مناطق تهران کاهش قیمت مسکن از آنچه که تصور می شده است نیز بیشتر است و به ۸ تا ۱۸ درصد هم می رسد.

گزارش هایی که از سطح شهر هم گرفته شده است اینطور می گوید که رشد قیمت مسکن دیگر به صورت کامل متوقف شده است و از ابتدای تیرماه حتی روند نزولی هم داشته است. کارشناسانی که در این زمینه فعالیت می کنند همچنین اینطور می گویند که هیجان هم در بازار مسکن در حال فروکش کردن است که در نهایت باعث می شود حباب مسکن تخلیه و قیمت ها کاهش پیدا کنند.

عباس زینعلی، یکی از کارشناسان مسکن در این زمینه اینطور می گوید که قیمت هم در تمامی مناطق قابل قبول نیست اما کاهش قیمت مسکن در منطقه یک، چهار و همچنین ۵ هم که بیش از حد جهش یافته است، هم اکنون سیر نزولی دارد. وی همچنین اینطور بیان می کند که عملکردهایی که به صورت هیجانی در این بازار رخ می دهند پایدار نخواهند ماند.

تغییراتی که در ماه های بهمن، اسفند و همچنین اردیبهشت ایجاد شده است نشان می دهد که ماه های پرمعامله مسکن در راه هستند. عده ای هم اینطور می گویند که کاهش قیمت مسکن در واقع با توجه به تورم هایی است که در این زمینه ایجاد شده اند و در این بازار کسانی سود کرده اند که قیمت های خود را به صورت معقول بالا برده اند و هم اکنون مجبور به کاهش بیش از حد آن ها نیستند.

عده ای در این بهبهه بازار در تلاش بوده اند تا بتوانند سودی بیشتر از بازار مسکن دریافت کننده و حتی اجاره بها را تا حد بسیار زیادی بالا برده اند اما دیگر نمی توانند مسکن خود را با این قیمت به فروش برسانند چرا که قیمت مسکن در حال کاهش است. با این حال باید بدانید که افرادی که توانسته اند در زمینه مسکن، یک قیمت منطقی را برای فروش انتخاب کنند سود کرده اند.

کاهش قدرت خرید مردم در پی افزایش قیمت مسکن 2

بازار ارز، دلیل اصلی کاهش قیمت مسکن

زینعلی همچنین اینطور می گوید که دلیل آرامش بازار مسکن، به ثبات رسیدن بازار ارز است. میتوان گفت که متغیرهای سیاسی مختلفی در زمینه ارز دخیل هستند که از جمله آن ها میتوان به ارز اشاره کرد. اینطور گفته می شود که در ماه های آینده، بازار مسکن در نهایت یک شکل ثابت به خود خواهد گرفت و البته کاهش چندانی هم دیده نخواهد شد چره که در هر صورت قیمت مصالح افزایش یافته است.