طبق اعلام بانک مرکزی، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، به ۱.۲ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷.۸ و ۶۳.۷ درصد کاهش یافت.

بانک مرکزی ضمن انتشار گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۹، به ۱٫۲ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸۷٫۸  و ۶۳٫۷ درصد کاهش نشان می دهد که به نظر می رسد شیوع ویروس کرونا و تعطیلی فعالیت ها در تهران در این ماه تأثیر جدی بر آن داشته است.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال ۹۹ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۴۳ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۱٫۵ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. در مجموع در مقایسه با فروردین ماه سال ۹۸، سهم واحدهای تا ۵ سال،۶-۱۰ سال و بیش از ۲۰ سال ساخت به ترتیب حدود ۱٫۵، ۰٫۵ و ۱٫۹ واحد درصد افزایش یافته است.

* قیمت مسکن در تهران ۳۵٫۷ درصد افزایش یافت

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران، ۱۵۳٫۰ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۵٫۷ درصد افزایش نشان می دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۳۱۳٫۲ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷۴٫۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۲۹ و ۵۱٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.