در حالی انتظار می رفت طبق معمول بانک مرکزی گزارش بازار مسکن اسفند ۹۸ را منتشر کند که این بانک دیروز گزارش فروردین ۹۹ مسکن تهران را منتشر کرد.

۷ فروردین ماه امسال وزارت راه و شهرسازی گزارش مربوط به تحولات بازار مسکن طی اسفند ماه ۹۸ را منتشر کرد. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با رشد حدود ۸٫۶ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان رسید. در بهمن ماه سال ۹۸ قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان بود.
تعداد معاملات ثبت شده اسفند ۹۸ نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافت؛ در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته ۲۴٫۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به بهمن ماه (۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان) ۱۲٫۸ درصد افزایش یافته است. در اسفند ماه سال گذشته قیمت مسکن در ۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.

طی سال های اخیر به طور معمول بانک مرکزی نیز به فاصله چند روز پس از گزارش های دفتر اقتصاد و برنامه ریزی وزارت راه، اقدام به انتشار گزارش می کرد. این در حالی است که تا دیروز یعنی ۶ فروردین ۹۹ این گزارش منتشر نشد و این بانک اقدام به انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران طی فروردین ۹۹ کرد. مشخص نیست چرا و به چه دلیل بانک مرکزی انتشار گزارش اسفندماه بازار مسکن را از برنامه کاری خود حذف و آنها را منتشر نکرده است. سئوالی که روابط عمومی بانک مرکزی بایستی به آن پاسخ دهد.