طبق بررسی‌ها در ۱۰ روز ابتدایی بازگشایی بازار مسکن، معاملات نسبت به روزهای تعطیل کرونایی افزایش یافته اما در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴۹ درصد کاهش نشان می‌دهد؛ البته در شرایط رکود فعلی نیز رگه‌هایی از انتظارات تورمی دیده می‌شود.
 با ایجاد انتظارات تورمی ناشی از رفتار سنتی بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه، برخی فروشندگان وارد فاز احتیاطی شدند و گزارش‌های میدانی از تغییر نگرش فروشندگان و خریداران به بازار مسکن حکایت دارد. طرف عرضه با این تصور که ممکن است قیمت‌ها در هفته‌های آینده افزایش پیدا کند، نرخ‌های پیشنهادی را مقداری بالا برده است. طرف تقاضا نیز به دلیل نگرانی از رشد قیمت‌ها حضور پررنگ‌تری نسبت به بهمن و اسفندماه پیدا کرده است.
از سوی دیگر احتیاط ناشی از شیوع بیماری کرونا در بازدیدها کمتر شده است. البته کماکان بخش عمده مراجعات به واحدهای خالی از سکنه انجام می‌شود. آمار اتحادیه املاک نشان می‌دهد که از یکم تا نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ مبایعه نامه‌ها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. اما در شرایط فعلی بازار کماکان از کمبود فایل‌های مناسب و به قیمت رنج می‌برد. تنها عاملی که به عنوان سقف مقاومتی در رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها عمل می‌کند، توان پایین متقاضیان خانه اولی است؛ به‌طوری که اغلب خرید و فروش‌ها از نوع جابه‌جایی و تبدیل به احسن است.