بررسی جدیدترین آمار رسمی از بازار مسکن حاکی از آن است که طی فروردین ۹۹ قیمت مسکن در تهران نسبت به اسفندماه ۹۸ کاهش یافته است.

 بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران با کاهش ۷۲ صدم درصدی در مقایسه با آخرین ماه سال ۹۸ به ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.

در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بود. همچنین در اولین ماه امسال ۱۰۹۶ فقره قرارداد در سامانه املاک و مستغلات ثبت شد که در مقایسه با ۹۰۷۷ فقره اسفندماه سال گذشته حاکی از کاهش ۸۷ درصدی دارد.

بیشترین متوسط قیمت مناطق ۲۲ گانه تهران مربوط به منطقه یک با ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بوده که نسبت به اسفند ۹۸ بالغ بر ۳.۹ درصد کاهش یافته است.

کمترین متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه ۱۸ با ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان بوده است. در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۷ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان بود. به عبارت دیگر در فروردین امسال متوسط قیمت مسکن در این منطقه نسبت به ماه پیش از آن ۴.۸۳ درصد رشد منفی داشته است.

متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در منطقه ۱۲ با ۷ میلیون و ۷۱۴ هزار تومان برای هر مترمربع بیشترین کاهش را در مقایسه با آخرین ماه زمستان ۹۸ داشته است. در اسفندماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در این منطقه ۹ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان بود که نشان از کاهش ۱۶.۲ درصد قیمت مسکن در منطقه مذکور دارد.