نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: هیچ گونه نظارتی بر قیمت خودرو و مسکن نیست و مجلس یازدهم قطعا این موضوعات را مورد پیگیری جدی قرار می دهد.

عباس گودرزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، اظهار داشت: کارگران ساختمانی و روزمزد باید شناسایی شده و از آنان حمایت ویژه شود.

وی افزود: سوال بنده از رئیس جمهور این است که با وجود آشفتگی بازار مسکن و خودرو، کدام جوان از قشر ضعیف و متوسط جامعه می تواند صاحب مسکن و خودرو شود؟

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ گونه نظارتی دربازار مسکن نیست، تصریح کرد: مستاجران چه گناهی کرده اند که افزایش شدید قیمت مسکن برای آنان مشکل ایجاد کرده است.

گودرزی گفت: ما در مجلس یازدهم قطعا تمام این موارد را در دولت پیگیری خواهیم کرد تا مشکلات مردم در این زمینه ها حل و فصل شود.