کاهش تعداد آگهی های فروش ملک مربوط به حضور فروشندگان غیرجدی در بازار مسکن می شود.
 نگاهی به تعداد آگهی‌ فروش آپارتمان مسکونی در تهران از کاهش میزان این نوع آگهی نزد بنگاه‌ها و موتورهای جست‌و‌جوی ملکی خبر می‌دهد. مشاوران املاک می‌گویند فروشنده‌ها بیشتر در صدد به دست آوردن مظنه قیمتی بوده و قصد جدی برای فروش ندارند.

فروشنده‌های بازار مسکن این روزها هیچ راهنمای قیمتی روشنی ندارند و سامانه‌ای که بتوانند به آن رجوع کنند تا از آخرین قیمت‌های قطعی معاملات ملک در هر منطقه مطلع شوند، در اختیارشان نیست. در نتیجه برای به دست آوردن مظنه قیمتی باید به واسطه‌های ملکی رجوع کنند.

در این بین برخی از فروشنده‌ها نیز بالاترین قیمت پیشنهادی ممکن را برای فروش اعلام می‌کنند تا بدانند آیا در آن سطوح قیمتی نیز خریداری برای آپارتمان آنها وجود دارد. اما اگر خریداری در این میان حاضر به معامله شود، به بهانه‌ای از فروش انصراف می‌دهند. این گروه از فروشنده‌ها معمولا آپارتمان خود را فقط نزد یک یا دو بنگاه آگهی می‌کنند، چراکه انگیزه جدی برای فروش ندارند. بنابراین در نتیجه افزایش تعداد این فروشنده‌ها آگهی‌های مشابه و تکراری نزد واسطه‌ها کاهش یافته است.

نگاهی به دفاتر آگهی واسطه‌ها گویای غیرتکراری بودن معدود آپارتمان‌های عرضه شده برای فروش است. در جدول زیر تعدادی از تازه‌ترین آگهی‌ فروش آپارتمان مسکونی در تهران را مشاهده خواهید کرد که در آنها قیمت، «توافقی» اعلام شده است. در واقع فروشنده‌ها در تماس یا بازدید از سوی خریداران قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کنند. در این جدول فقط کم و کیف عرضه به‌طور کلی بازتاب یافته است.