مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، گفت: عرضه ۴ میلیون برگ اوراق مسکن در دستور کار قرارگرفته که ۲میلیون ۵۰۰هزار برگ مرتبط با رفع مشکل سجامی عرضه‌کنندگان و ۱میلیون ۵۰۰هزار برگ مرتبط با عرضه ماهانه اوراق مسکن است.

محمدحسن مرادی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد، ضمن بیان افزایش قیمت اوراق مسکن، عنوان کرد: تعیین قیمت اوراق مسکن وابسته به عرضه و تقاضا بازار بورس اوراق بهادار است و هیچ نهادی در کشور از جمله بانک مسکن نمی‌تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت نقش موثر داشته باشد.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در بیان نحوه عرضه اوراق مسکن، گفت: اوراق مسکن براساس توافق اولیه دارنده حساب ممتاز و بانک مسکن به صورت ماهانه به متقاضی اعطا شده و دارنده حساب ممتاز می‌تواند نسبت به عرضه اوراق در بازار اقدام کند. بنابراین عرضه اوراق از سوی بانک به طور مستقیم تحت تاثیر مانده حساب ممتاز است و حجم عرضه در اختیار بانک نیست.

*عرضه و تقاضا قیمت اوراق بهادار را تعیین می‌کند

وی ضمن تاکید بر این نکته که افزایش قیمت اوراق مسکن عایدی برای بانک مسکن ندارد، افزود: تعیین بهای اوراق مسکن ارتباطی با بانک نداشته و تابع عرضه و تقاضاست.

مرادی در تبیین عملکرد بانک مسکن در مدیریت عرضه و تقاضا اوراق مسکن گفت: بانک مسکن می‌تواند با استفاده از راهکارهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات، تسهیل شرایط دریافت تسهیلات و استفاده از عکس راهکارهای عنوان شده به طور غیر مستقیم در مقدار تقاضا اثرگذار باشد. لازم به تاکید است در طول سال جاری شاهد اقدامات ذکرشده از سوی بانک مسکن نبوده‌ایم.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن، در توضیح دلایل افزایش قیمت اوراق مسکن گفت: در ۲ماهه ابتدایی سال ۹۷ ،۳میلیون ۳۳۵هزار برگ اوراق منتشر شده که این رقم در ۲ماهه ابتدایی سال ۹۸ به ۳میلیون و ۱۲۴هزار برگ رسیده است. کاهش جزیی انتشار اوراق به دلیل مشکلات سجامی است که برای فروش اوراق به وجود آمده است و شاهد کاهش عرضه از سمت مشتریان بوده‌ایم، از سوی دیگر نقدینگی ۶۰ هزار میلیاردی که به سمت بورس رفته است منجر به انباشتگی تقاضا شده است، بطوریکه شاهد افزایش ۹۲ درصدی مصرف اوراق مسکن در سال گذشته بوده ایم. مجموع شرایط عنوان شده منجر به افزایش قیمت اوراق مسکن در این حوزه شده است.

مردای در بیان اقدامات بانک مسکن به منظور ساماندهی بازار اوراق مسکن، عنوان کرد: عرضه ۴میلیون برگ اوراق مسکن در دستور کار قرارگرفته که ۲میلیون ۵۰۰هزار برگ مرتبط با رفع مشکل سجامی عرضه‌کنندگان و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ مرتبط با عرضه ماهانه اوراق مسکن است. این عرضه منجر به کاهش قیمت اوراق مسکن شده است.