وزیر راه و شهرسازی می گوید: قیمت های فعلی بازار مسکن به شدت دارای حباب مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی کند؛ این حباب با پیگیری رئیس جمهوری و همراهی معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شکسته خواهد شد.

رئیس جمهوری در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت دستور داد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی با مسوولیت معاون اول رئیس جمهوری برای بررسی علل و عوامل گرانی مسکن و راه حل های برون رفت از این وضعیت تشکیل شود.
در این زمینه «محمد اسلامی» عصر امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار کرد: بر این اساس رییس جمهوری دستور دادند با حضور رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی و معاون اول رییس جمهوری جلسه ای تشکیل و تمهیدات لازم برای شکستن حباب مصنوعی قیمت ها در بازار مسکن اتخاد شود.
وزیر راه تاکید کرد که قیمت های فعلی بازار مسکن به شدت مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی کند.
وی اضافه کرد: خروجی این جلسه تصمیماتی است که به برخورد و مهار قیمت های مصنوعی در بازار مسکن ختم می شود.
اسلامی گفت: مقدمات تشکیل این جلسه فراهم است و در نخستین فرصت نشست مشترک اعضای نامبرده با هدف کنترل قیمت مسکن برگزار خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به ایرنا خبر داد که سه شنبه شب، جلسه مفصلی با اتحادیه مشاورن املاک تهران و نمایندگان آژانس های مسکن برگزار شده است که در آن جلسه، در خصوص اقدامات و راهکارهای مهار قیمت های افسار گسیخته اجاره بها تصمیم گیری شد.
اسلامی گفت: از مالکان می خواهیم با تکیه بر التهابات روانی اقدام به تعیین اجاره ملک خود نکنند؛ علاوه بر این، اتحادیه های املاک موظف هستند قیمت ها را کنترل کنند.
وزیر راه گفت: اضافه کردن اجاره بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر و حتی صاحبخانه است چرا که وجه غیرمنصفانه ای را به خانه خود آورده است.