وزیر راه وشهرسازی گفت: بازارهای موازی باعث التهاب بازار مسکن می شوند و در روزهای اوج التهابات بازار مسکن هستیم

محمد اسلامی در صحن علنی مجلس با تشریح عملکرد وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی متشکل از ۱۳ سازمان و شرکت است که به عنوان نقش حاکمیتی، وظایف قانونی برعهده دارد که مدیران عامل این شرکت ها و سازمان ها در جلسه امروز مجلس حضور دارند.
وی با اشاره به توسعه شبکه جاده ای، گفت: طول آزادراه های کشور، در حالی که قبل از انقلاب ۷۶ کیلومتر بوده و امروز به ۲۴۷۰ کیلومتر رسیده است و طول بزرگراه های کشور از ۳۵ کیلومتر به ۱۸ هزار و ۴۸۵ کیلومتر افزایش یافته است. همچنین طول راه های اصلی هم در حال حاضر ۲۶ هزار و ۲۰۱ کیلومتر است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تا پایان دولت یازدهم به طول آزادراه های کشور ۵۰۰ کیلومتر و طول بزرگراه های کشور ۸۰۰ کیلومتر اضافه خواهد شد.
وی افزود: همچنین طول راه های روستایی که قبل از انقلاب حدود ۳۰۰۰ کیلومتر بود امروز به ۱۱۱ هزار کیلومتر رسیده است و با رعایت توازن و عدالت منطقه ای بنا داریم ۳۵۰۰ کیلومتر دیگر به طول راه های روستایی اضافه کنیم.
اسلامی با بیان اینکه سال گذشته میزان باری که در کشور جابه جا شد، ۴۶۵ میلیون تن بوده است، گفت: جابه جایی بار در کشور روند رو به رشدی را طی می کند.