بازار مسکن پایتخت وضعیت بدی دارد، قیمت مسکن در تهران طی دو ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، حدود ۳۰۰درصد افزایش پیدا کرده است.

در بازار مسکن چه خبر است؟ تابستان شده و فصل جابه جایی مستأجران رسیده است. این جابه جایی با کرونا و دردسرهایش همراه شده است. اما این فقط کرونا نیست که بلای جان مردم شده، افزایش قیمت مسکن مشکلی حادتر است که به این راحتی هم قابل حل نیست. نگاهی داشته باشیم بر مشکلاتی که در بازار مسکن وجود دارد.