اخذ مالیات از خانه‌های خالی اهرمی بازدارنده برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ در بازار مسکن است.
 سالهاست درباره این طرح صحبت می‌شود، اما اگر واقعا شاهد اجرای آن باشیم تاثیر بسزایی در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت.

 بیشترین تاثیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی در همین شهرهای بزرگ خود را نشان می‌دهد.

وقتی بر خانه‌های خالی مالیات بسته شود، مالکین مجبورند یا خانه را بفروشند و یا رهن و اجاره بدهند و با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود که به دنیال آن کاهش قیمت رخ می‌دهد.

البته همکاری خود مردم نیز برای معرفی خانه‌های خالی نیاز است، بگونه‌ای که هر کس در محدوده زندگی خود هر خانه خالی را که می‌شناسد، معرفی کند.

عمده این افراد ملک را با هدف سرمایه‌گذاری خریده‌اند و آن را نگه می‌دارند تا ارزشش بیشتر شود که حدود ۹۰ درصد سهم خانه‌های خالی مربوط به همین بخش است.

برخی از افراد نیز منزل تازه ساز را تا زمانی‌که قصد فروش آن را داشته باشند رهن و اجاره نمی‌دهند، زیرا خانه نوساز و کلید نخورده با قیمت بیشتری فروش می‌رود.

اگر از واحدهای مسکونی در حال ساخت خصوصا در مناطق حاشیه شهر صرف نظر کنیم، آمار خانه‌های خالی  چندان بالا نیست.

با همین تعداد نیز اخذ مالیت از خانه‌های خالی بر بهبود وضعیت بازار مسکن  بی‌تاثیر نیست.