سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مدیریت بازار مصالح ساختمانی موجب می شود که قیمت ها در این بخش کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین بیاید. در شرایط کنونی مشخص نیست که چرا قیمت مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می شود، به بهانه های مختلف از جمله افزایش نرخ ارز گران می شود.

سید البرز حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی در ماه های اخیر، گفت: افزایش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی تأثیر چشمگیری در گرانی روز افزون مسکن داشته است، بنابر این یکی از مولفه های اصلی مدیریت بازار مسکن، ساماندهی بازار مصالح است.

کاهش قیمت مسکن با مدیریت بازار مصالح ساختمانی
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیریت بازار مصالح ساختمانی موجب می شود که قیمت ها در این بخش کاهش یافته و در نهایت قیمت تمام شده مسکن پایین بیاید. در شرایط کنونی مشخص نیست که چرا قیمت مصالح ساختمانی که در داخل کشور تولید می شود، به بهانه های مختلف از جمله افزایش نرخ ارز گران می شود.
بازار مسکن و بخش های اقتصادی مرتبط عملا از سوی دولت و دستگاه های نظارتی رها شده اند
وی گفت: متأسفانه بازار مسکن و بخش های اقتصادی مرتبط عملا از سوی دولت و دستگاه های نظارتی رها شده اند و هیچ نظارتی در این بخش صورت نمی گیرد. این در حالی است که دستگاه های اجرایی ابزارهای لازم را برای کنترل بازار در دست دارند.
حسینی افزود: در شرایط کنونی عدم نظارت بر بازارهای مرتبط با مسکن نیست، مسئله اصلی عدم پیگیری این موضوع توسط دستگاه ها است و متولی این بخش عملا اراده ای برای کنترل بازار ندارد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: مجلس باید از ابزارهای نظارتی برای بررسی عملکرد دستگاه ها در کنترل بازارهای مرتبط بخش مسکن استفاده کند، باید مشخص شود که چرا با وجود تعداد بالای دستگاه های نظارتی، بازار مسکن و بازارهای مرتبط از جمله مصالح ساختمانی رها شده اند./
پایان پیام