برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در حوزه مسکن،‌ شهرسازی و حمل‌ونقل منتشر شد. رستم قاسمی در این برنامه تمرکز ویژه‌ای بر بخش مسکن دارد.

به فاصله ۸ روز پس از ارائه لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس توسط رئیس‌جمهوری،‌وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه خود را منتشر کرد.

در این برنامه وزیر پیشنهادی با اشاره به وضعیت نامناسب بازار مسکن در کشور به کاهش حدود ۴۰۰ هزار واحدی ساخت مسکن طی هشت سال دولت حسن روحانی اشاره شده است. کاهش پوشش دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن و سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی حدود ۵ درصد در سال ۹۹ از موارد دیگری است که قاسمی به آن اشاره کرده است.

در بخش اقدامات پیشران در حوزه مسکن و شهرسازی اجرای چند برنامه از جمله سند ملی آمایش سرزمینی،‌ تکمیل و به‌روزرسانی سامان املاک و اسکان، همکاری با قوه قضاییه در جهت تکمیل و به روز رسانی طرح ملی حدنگاری، اولویت روستاها و شهرهای کوچک و متوسط در فرآینده عرضه زمین و مسکن و …تاکید شده است.