راه رهایی و کلید حل رکود مسکن چیزی به جز اخذ مالیات سالانه بر املاک نخواهد بود.

پس از اوج گیری بازار مسکن از ناحیه فشار تقاضا برای خرید و اجاره و کمبود عرضه مسکن، این بازار در یک سال اخیر به آرامشی گورستانی دست یافته که طی آن خرید و فروش و معامله دچار رکودی نسبتا پایدار شده و اجاره نشینان نیز پشت گرم به مصوبه قضائی عدم تخلیه خانه در در دوران کرونا، این رکود را استمرار بخشیدند. فرید قدیری کارشناس بازار مسکن  به آسیب شناسی از شرایط فعلی بازار پرداخته و راهکارهای خروج از این وضعیت را فراروی مخاطبان و فعالان بازار مسکن نهاده است که در ادامه از نظر می گذرانید.

فرید قدیری در مورد وضعیت رکود مسکن اظهار کرد: ما در حال حاضر در کشور شاهد یک ابر رکود سنگین هم در ساخت و ساز مسکن و هم در خرید مصرفی مسکن هستیم و منظور از خریداران مصرفی مسکن کسانی هستند که اقدام به خرید مسکن می کنند و چون خانه ای ندارند ساکن خانه خریداری شده می شوند که این افراد به زبان ساده تر همان خانه اولی ها می باشند.

   وی ادامه داد: در حال حاضر کشور ۵ سال است که در مساله ساخت وساز مسکن و ۳ سال نیز در بخش خرید مصرفی مسکن شاهد یک ابر رکود می باشد.

  راه حل نجات بازار مسکن از رکود در سال های اخیر

  قدیری در مورد راه حل نجات بازار مسکن  گفت: راه رهایی و کلید حل رکود بازار مسکن چیزی به جز اخذ مالیات سالانه بر املاک نخواهد بود،  زیرا مالیات سالانه بر املاک بسیار موثر بوده و بر خلاف مالیات بر خانه های خالی ابزار کند و غیر موثری نخواهد بود.

  همچنین وی ادامه داد؛ نزدیک به ۲ سال می باشد که مقرر شده است مالیات بر خانه‌های خالی از محتکرا؛ سفته بازهای مسکن وکسانی که عامل جهش قیمت مسکن هستند گرفته شود ؛ ولی چون شرایط گرفتن این مالیات بدلیل نبود ابزار های مناسب و بانک اطلاعاتی کافی فراهم نبوده است دولت نتوانسته این مالیات را از این افراد اخذ کند.

  این در حالی است که مالیات سالانه بر املاک بر خلاف مالیات بر خانه های خالی هیچ شرط و شروط و هیچ نیازی به ابزار و بانک اطلاعاتی ندارد و همه باید با این روش مالیات خانه های خریداری شده را به صورت سالانه پرداخت کنند.

  قدیری افزود: این مالیات ، مالیاتی است که در دنیا بسیار موثر بوده و در کشور های توسعه یافته برای تنظیم بازار مسکن از آن استفاده می شود.

  همچنین قانون مالیات سالیانه بر مسکن اگر دریافت شود خانه های خالی از سکنه وارد بازار می شوند و قیمت مسکن به طور موثری کاهش می یابد و امکان خرید خانه فراهم می شود و زمانی که امکان خرید مسکن فراهم شود سازننده ها به دلیل اینکه خانه هایی که قبلا ساخته اند فروش رفته است ،تشویق می شوند که خانه های بیشتری را بسازنند که در نتیجه با این عمل به سادگی گره ۵ ساله ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن و همچنین رکورد چند ساله این بازار باز می شود .

  همچنین دولت جدید باید اولویت خود را بر مبنای حل مشکل ابر رکود مسکن با توجه به اخذ مالیات سالانه بر املاک بگذارد.

  در ادامه این کارشناس مسکن یادآور شد: همه این اتفاقات مثبت در حالی اتفاق می افتد که قرار نیست کار سخت و پیچیده ای در این خصوص صورت بگیرد و یا پولی هنگفتی به بازار مسکن تزریق شود و تقریبا می توان گفت این سیاست هیچ هزینه ای برای دولت ندارد ؛ زیرا هدف اصلی قانون اخذ مالیات سالانه بر املاک ؛ سفته باز ها  و محتکران بازار مسکن می باشد.

  در آخر فرید قدیری گفت: در حال حاضر ما شاهده حداقل ۱۰۰یا ۱۵۰ واحد مسکونی در تهران هستیم که خالی از سکنه می باشد و عمدتا این خانه ها در همین دو یا سه سال جهش مسکن خریداری شده است که باید وارد بازار شوند ولی با روش های دستوری اشتباه این خانه ها وارد چرخه نشده و تنها راه رهایی از این رکود چند ساله اخذ مالیات سالانه بر املاک می باشد.