امکان دریافت نیمی از تسهیلات خرید مسکن بدون نیاز به خرید اوراق تسه تا پایان بهمن ماه امسال تمدید شد

 

بانک تخصصی بخش مسکن اعلام کرد: امکان دریافت نیمی از وام مسکن از محل خرید اوراق تسهیلات مسکن و نیمی دیگر از محل منابع بدون سپرده بانک مذکور تا پایان ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ تمدید شده است.

بر اساس اعلام این بانک دولتی، این اقدام در راستای حمایت از متقاضیان خرید مسکن، تقویت قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و کاهش هزینه اخذ تسهیلات مسکن صورت گرفته است.

تصمیم اتخاذ شده در خصوص وام خرید مسکن، قابل تسری به وام جعاله نیز خواهد بود.

گفتنی است در حال حاضر سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین تهرانی ۴۰۰ میلیون تومان همراه با وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی و سقف وام مسکن مجردهای تهرانی نیز ۲۰۰ میلیون تومان به همراه وام جعاله ۸۰ میلیون تومانی است.