دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان با بیان این‌که تعریف واحدی از صنعتی‌سازی مسکن در کشور نداریم، گفت:‌ صنعتی‌سازی مسکن به بیراهه رفته است

جعفر قرائتی با بیان اینکه تعادل بخشی بین عرضه و تقاضای مسکن همواره به عنوان یکی از راهکارهای حل بحران مسکن عنوان می شود، اظهار کرد:  با روش‌های سنتی و دستی قطعاً امکان افزایش تولید مسکن با روش‌های سنتی و دستی فعلی میسر نخواهد بود در چنین شرایطی حرکت به سمت روش‌های صنعتی ساخت مسکن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی ادامه داد: نکته اینجاست که علی رغم اینکه صنعتی سازی مسکن یک ضرورت ملی است متاسفانه هنوز تعریف واحد و واقعی از صنعتی سازی در عرصه ساختمان در جامعه مهندسی ایران وجود ندارد و بسیاری، روش های ساخت یا فقط اهدافی را به عنوان صنعتی سازی تبیین می‌کنند.

وی گفت: تا زمانی که برداشت‌ها از صنعتی‌سازی به معنای واقعی علمی آن نهادینه نشود نمی توان انتظار داشت  این موضوع به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در صنعت ساختمان نهادینه و اهداف مورد نظر آن اجرایی شود.

دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان گفت: در زمان حاضر با آن‌که لزوم بکارگیری صنعتی‌سازی در ساخت‌وسازها در ادبیات مسئولان جاری شده و همگی نسبت به بکارگیری این نوع از روش‌های ساخت به جای سنتی سازی متفق‌القول هستند، اما با این احوال برداشت‌های نادرست از مفهوم صنعتی سازی سبب شده است که بعضاً امر صنعتی سازی به بیراهه رود.

قرائتی خواستار گفتمان سازی صحیح در حوزه صنعتی سازی مسکن شد و افزود: صنعتی‌سازی به مفهوم واقعی کلمه که در بردارنده مواردی نظیر سریع‌سازی، سبک سازی، ارزان سازی و انبوه سازی است، مفهومی بسیار عمیق و خاص است و نباید تصور شود که بکارگیری یک قطعه صنعتی در تولید مسکن به معنای تحقق مفهوم صنعتی سازی است.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط فعلی مسکن و شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا از یک طرف و همچنین با توجه به آن‌که شیوه‌های دستی ساخت مسکن در بسیاری از کشورهای پیشرفته منسوخ شده است، ناچاریم به سمت روش‌های صنعتی‌سازی مسکن گام برداریم ،اما در فاز اول باید برداشتهای ما از این مفهوم بر اساس واقعیت باشد تا ریل گذاری صنعتی سازی به صورت درست انجام شود.

قرائتی ادامه داد: طرح جامع صنعتی سازی در حال تدوین آن است و امیدواریم که با تغییر قوانین،شرایط به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کند چرا که در حال حاضر قوانین مربوط به ساخت وساز بر محور سنتی سازی است و حتی اگر تمامی شرایط برای اجرای صنعتی سازی مهیا باشد،قوانین ما به عنوان عامل بازدارنده سبب می شوند که صنعتی سازی مطابق با آنچه نیاز است پیش نرود.

وی گفت: جامعه علمی و دانشگاهی نیز باید در این زمینه پیشگام باشند و ترویج مفاهیم درست و علمی صنعتی سازی ،شرایط را به سمتی پیش ببرند که زمینه اجرای صنعتی سازی در ساخت وسازها به شکل بهینه اجرایی شود.

قرائتی ستوده با اشاره طرح نهضت ملی مسکن نیز اذعان داشت: اجرای شدن طرح نهضت ملی مسکن می تواند به یک زمینه ای برای توسعه صنعتی سازی تبدیل شود.البته ترویج صنعتی سازی از زمان مسکن مهر کلید خورده است،اما نهضت ملی مسکن باید به بستری تبدیل شود که صنعتی سازی بر اساس مفهوم واقعی محقق شود.

وی خاطرنشان ساخت: سنگ بنای صنعتی سازی باید درست بنا شود،اگر قرار باشد با سوء برداشت‌های نادرست و بدفهمی ،صنعتی سازی را اجرایی کنیم به هیچ وجه نخواهیم توانست در روش‌های سنتی ساخت تحول ایجاد کنیم.