بایگانی‌های ارتفاع مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
تولید کنندگان مسکن علاقمند به چه ارتفاعی هستند؟ ۰۱ دی ۱۳۹۷
گزارشی از وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن ارائه شده است که ارتفاع مورد علاقه سازندگان مسکن را روایت می کند. مرکز آمار ایران، گزارشی را ارائه نموده و از طریق آن از ارتفاع مورد علاقه تولید کنندگان مسکن که بر اساس تعداد طبقات ساختمان مشخص می گردد پرده برداشته است.

تولید کنندگان مسکن علاقمند به چه ارتفاعی هستند؟

گزارشی از وضعیت بازار ساخت و ساز مسکن ارائه شده است که ارتفاع مورد علاقه سازندگان مسکن را روایت می کند. مرکز آمار ایران، گزارشی را ارائه نموده و از طریق آن از ارتفاع مورد علاقه تولید کنندگان مسکن که بر اساس تعداد طبقات ساختمان مشخص می گردد پرده برداشته است. بررسی این آمار نشان […]

ads
ads
ads