بایگانی‌های بازآفرینی شهری در مشهد - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
بازآفرینی شهری در مشهد باید در کانون توجه قرار بگیرد ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که طرح بازآفرینی شهری به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های در دست انجام است تصریح کرد: باید اقداماتی در این راستا انجام شود و در مشهد هم این مهم در کانون توجه قرار بگیرد.

بازآفرینی شهری در مشهد باید در کانون توجه قرار بگیرد

محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که طرح بازآفرینی شهری به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های در دست انجام است تصریح کرد: باید اقداماتی در این راستا انجام شود و در مشهد هم این مهم در کانون توجه قرار بگیرد. ایشان اظهار داشتند: ستاد بازآفرینی شهری باید […]

ads
ads
ads