بایگانی‌های بدهی بانک مسکن - بلاگ ملکانا - مرجع مطالب و اخبار مسکن
بدهی بانک مسکن در پروژه مسکن مهر بر دوشِ دولت قرار گرفت ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
به گفته نمایندگان مجلس، حداکثر 50 هزار میلیارد ریال از مبلغی که بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بانک مسکن به بانک مرکزی بدهکار بوده است، بر دوشِ دولت قرار می گیرد به این معنا که دولت باید مبلغ مقرر را به عنوان بدهی به بانک مرکزی بپردازد.

بدهی بانک مسکن در پروژه مسکن مهر بر دوشِ دولت قرار گرفت

به گفته نمایندگان مجلس، حداکثر ۵۰ هزار میلیارد ریال از مبلغی که بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بانک مسکن به بانک مرکزی بدهکار بوده است، بر دوشِ دولت قرار می گیرد به این معنا که دولت باید مبلغ مقرر را به عنوان بدهی به بانک مرکزی بپردازد. در مقابل بانک مسکن، […]

ads
ads
ads